Hållbart skrovunderhåll för fartyg genom framtagande av beslutsstöd till maritima aktörer och myndigheter (HÅLL)
Forskningsprojekt, 2019 – 2021

Om HÅLL-projektet

HÅLL är ett samarbetsprojekt mellan Chalmers Tekniska Högskola, SSPA och Göteborgs Universitet. Projektet är finansierat av Lighthouse och pågår fram till slutet på 2021.
HÅLL-projektet syftar till att ta fram beslutsunderlag till maritima aktörer (operation, underhåll och färgtillverkning) samt miljöansvariga myndigheter. Målet är att nå hållbara underhållsstrategier för fartygsskrov genom optimering av färgsystem samt typ och intervall av underhållsarbete. Projektet kommer att utvärdera olika antifoulingstrategier med avseende på kostnad, effektivitet och utsläpp till luft och vatten.

Samarbete med industri
HÅLL-projektet samarbetar med redare för att utvärdera underhållsstrategier för olika fartygstyper. För de redare som deltar kommer projektet leverera skräddarsydda lösningar för att öka hållbarheten när det kommer till underhållstrategier för fartygsskrov.


Intresserad av mer information eller att delta?
Vänligen kontakta oss på Chalmers för mer information:

Dinis Soares Reis de Oliveira: dinis.oliveira@chalmers.se
Maria Lagerström: maria.lagerstrom@chalmers.se
Erik Ytreberg: erik.ytreberg@chalmers.se
Lena Granhag: lena.granhag@chalmers.se

Deltagare

Erik Ytreberg (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Lena Granhag

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Maria Lagerström

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Dinis Soares Reis de Oliveira

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Samarbetspartners

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

SSPA Sweden AB

Göteborg, Sweden

Finansiering

Lighthouse

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Publikationer

2022

HullMASTER

Övrigt - Programkod

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-04