HullMASTER
Övrigt - Programkod, 2022

HullMASTER installation files (zipped folder). Please follow the installation instructions outlined in "HullMASTER_QuickStartGuide.pdf" included in the download folder.

HullMASTER is a calculation tool on ship hull maintenance strategies for the Baltic Sea region. This tool enables shipowners, charterers and different state authorities to compare different ship hull maintenance strategies in terms of costs for shipping operators, as well as societal and environmental costs (externalities).

Requirements to run HullMASTER: Windows operating system and installed MATLAB Runtime (free license).

Upphovsman

Dinis Soares Reis de Oliveira

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Maria Lagerström

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Lena Granhag

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Sofia Werner

SSPA Sweden AB

Ann I. Larsson

Göteborgs universitet

Erik Ytreberg

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Hållbart skrovunderhåll för fartyg genom framtagande av beslutsstöd till maritima aktörer och myndigheter (HÅLL)

Lighthouse, 2019-04-01 -- 2021-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

DOI

10.1016/j.jclepro.2022.131882

Mer information

Senast uppdaterat

2022-05-31