Hållbart FartygsunderHåll (Håll2)
Forskningsprojekt, 2022 – 2024

Beskrivning saknas.

Deltagare

Erik Ytreberg (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Youngrong Kim

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Maria Lagerström

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Samarbetspartners

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Finansiering

Lighthouse

Finansierar Chalmers deltagande under 2022–2024

Mer information

Senast uppdaterat

2024-04-11