Analys av tennorganiska föreningar i färgavskrap från fritidsbåtar
Forskningsprojekt, 2023 – 2024

Beskrivning saknas.

Deltagare

Maria Lagerström (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Amanda Nylund

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Finansiering

Havs- och vattenmyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2023–2024

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2023-12-03