Model for leisure boat activities and emissions – implementation for the Baltic Sea
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2020

Författare

Lasse Johansson

Finnish Meteorological Institute

Erik Ytreberg

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Jukka-Pekka Jalkanen

Finnish Meteorological Institute

Erik Fridell

IVL Svenska Miljöinstitutet

Martin Eriksson

Chalmers, Göteborgs centrum för hållbar utveckling

Maria Lagerström

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Ilja Maljutenko

Tallinns tekniska universitet (TalTech)

Urmas Raudsepp

Tallinns tekniska universitet (TalTech)

Vivian Fischer

Helmholtz-Zentrum Geesthacht

Eva Roth

Syddansk Universitet

Ocean Science

1812-0784 (ISSN)

Vol. 16 5 1143-1163

Hållbar sjöfart och miljö i Östersjöregionen

Baltic Organisations' Network for Funding Science EEIG (BONUS) (Call2014-41SHEBA), 2015-04-01 -- 2018-03-31.

Naturvårdsverket (NV06312-14,Dnr15/23), 2015-04-01 -- 2018-03-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Meteorologi och atmosfärforskning

Oceanografi, hydrologi, vattenresurser

DOI

10.5194/os-16-1143-2020

Mer information

Senast uppdaterat

2020-11-20