Åtgärder mot minskad miljöbelastning från Sjöfart i Östersjön genom ny kunskap om läckage av gift från antifoulingfärg
Research Project, 2018 – 2020

Östersjön är ett av världens mest trafikerade havsområden där omkring 2000 fartyg konstant är i rörelse. Sjöfarten påverkar Östersjöns miljö och ett stort bidrag av kemiska föroreningar i form av metaller läcker ut i havet från fartygens bottenfärger. Det här projektet ska undersöka och analysera hur stor den här miljöbelastningen är på vårt innanhav, och presentera ett underlag för rekommendationer över hur utsläppen av de kemiska föroreningarna från sjöfart i Östersjön kan minskas

Participants

Lena Granhag (contact)

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Maritime Studies

Maria Lagerström

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Maritime Studies

Erik Ytreberg

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Maritime Studies

Funding

BalticSea2020

Project ID: Projektnr: 2292.2
Funding Chalmers participation during 2018–2019

BalticSea2020

Funding Chalmers participation during 2019–2020

Publications

More information

Latest update

2020-07-09