Åtgärder mot minskad miljöbelastning från Sjöfart i Östersjön genom ny kunskap om läckage av gift från antifoulingfärg
Research Project , 2018 – 2020

Östersjön är ett av världens mest trafikerade havsområden där omkring 2000 fartyg konstant är i rörelse. Sjöfarten påverkar Östersjöns miljö och ett stort bidrag av kemiska föroreningar i form av metaller läcker ut i havet från fartygens bottenfärger. Det här projektet ska undersöka och analysera hur stor den här miljöbelastningen är på vårt innanhav, och presentera ett underlag för rekommendationer över hur utsläppen av de kemiska föroreningarna från sjöfart i Östersjön kan minskas

Participants

Lena Granhag (contact)

Associate Professor at Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences, Maritime Studies, Maritime Environmental Sciences

Maria Lagerström

Post doc at Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences, Maritime Studies, Maritime Environmental Sciences

Erik Ytreberg

Senior Researcher at Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences, Maritime Studies, Maritime Environmental Sciences

Funding

BalticSea2020

Funding Chalmers participation during 2019–2020

BalticSea2020

Project ID: Projektnr: 2292.2
Funding Chalmers participation during 2018–2019

Publications

More information

Latest update

2020-07-09