Minskad miljöbelastning av koppar och zink från fartygs och fritidsbåtars bottenfärger till Östersjön
Other - Software code, 2020

antifouling Östersjön sjöfart fritidsbåtar

Creator

Maria Lagerström

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences, Maritime Studies, Maritime Environmental Sciences

Erik Ytreberg

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences, Maritime Studies, Maritime Environmental Sciences

Lena Granhag

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences, Maritime Studies, Maritime Environmental Sciences

Åtgärder mot minskad miljöbelastning från Sjöfart i Östersjön genom ny kunskap om läckage av gift från antifoulingfärg

BalticSea2020, 2019-01-01 -- 2020-04-30.

BalticSea2020 (Projektnr: 2292.2), 2018-01-01 -- 2019-06-30.

Subject Categories

Other Natural Sciences

More information

Created

6/13/2021