Minskad miljöbelastning av koppar och zink från fartygs och fritidsbåtars bottenfärger till Östersjön
Report, 2020

fritidsbåtar

antifouling

sjöfart

Östersjön

Author

Maria Lagerström

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Maritime Studies

Erik Ytreberg

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Maritime Studies

Lena Granhag

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Maritime Studies

Åtgärder mot minskad miljöbelastning från Sjöfart i Östersjön genom ny kunskap om läckage av gift från antifoulingfärg

BalticSea2020, 2019-01-01 -- 2020-04-30.

BalticSea2020 (Projektnr: 2292.2), 2018-01-01 -- 2019-06-30.

Subject Categories

Other Natural Sciences

Publisher

Chalmers

More information

Latest update

9/29/2021