Särskilt förorenande ämnen: Uppdatering och framtagande av nya bedömningsgrunder, metaller
Forskningsprojekt , 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Erik Ytreberg (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Anna Lunde Hermansson

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Finansiering

Havs- och vattenmyndigheten

Projekt-id: 00942-2021
Finansierar Chalmers deltagande under 2021

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-12-10