Effects of scrubber washwater discharge on microplankton in the Baltic Sea
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2019

Författare

Erik Ytreberg

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier, Maritim miljövetenskap

Ida-Maja Hassellöv

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier, Maritim miljövetenskap

Amanda Nylund

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier, Maritim miljövetenskap

mikael hedblom

Göteborgs universitet

Adil Y. Al-Handal

Göteborgs universitet

Angela Wulff

Göteborgs universitet

Marine Pollution Bulletin

0025-326X (ISSN)

Vol. 145 316-324

Sjöfartens bidrag till försurning i Östersjön (SHipH)

Formas, 2013-01-01 -- 2016-12-31.

Ämneskategorier

Ekologi

Miljövetenskap

Radiologi och bildbehandling

DOI

10.1016/j.marpolbul.2019.05.023

Mer information

Skapat

2019-09-25