EMERGE Deliverable 2.1 Database and analysis on waste stream pollutant concentrations, and emission factors
Rapport, 2021

sjöfart

transportation

shipping

Författare

Erik Ytreberg

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Anna Lunde Hermansson

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Ida-Maja Hassellöv

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Evaluation, control and Mitigation of the EnviRonmental impacts of shippinG Emissions (EMERGE)

Europeiska kommissionen (EU) (EC/H2020/874990), 2020-02-01 -- 2024-01-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2022-02-25