Miljövänligare sjöfart och förbättrade ombordpraktiker
Forskningsprojekt, 2019

Beskrivning saknas.

Deltagare

Fredrik Olindersson (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Christopher Anderberg

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Lena Granhag

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Ida-Maja Hassellöv

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Mehran Javadi

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Anna Lunde Hermansson

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Kjell Saebbö

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Lars Telestam

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Finansiering

Havs- och vattenmyndigheten

Projekt-id: 30633001
Finansierar Chalmers deltagande under 2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2020-11-15