Förstudie: Forsknings- och samhällsbehov av en testbädd inom sjömätning
Forskningsprojekt , 2017

Beskrivning saknas.

Deltagare

Ida-Maja Hassellöv (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier, Maritim miljövetenskap

Leif Eriksson

Docent vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Mikrovågs- och optisk fjärranalys

Vilhelm Verendel

Forskningsingenjör vid Chalmers, Data- och informationsteknik, CSE Verksamhetsstöd, Data Science Research Engineers

Finansiering

Chalmers

Finansierar Chalmers deltagande under 2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-13