Verifiering av VRAKA, Del 1: Bedömning av sannolikheten för läckage av olja från potentiellt miljöfarliga vrak
Forskningsprojekt , 2012

Beskrivning saknas.

Deltagare

Ida-Maja Hassellöv (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier, Maritim miljövetenskap

Fredrik Lindgren

Forskare vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier, Maritim miljövetenskap

Lars Rosen

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Samarbetspartners

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Innovationskontor Väst

Finansierar Chalmers deltagande under 2012

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-13