VRAKA - Riskbedömning av potentiellt miljöfarliga fartygsvrak
Poster (konferens), 2014

Författare

Hanna Landquist

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations

Lars Rosen

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Andreas Lindhe

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Tommy Norberg

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Ida-Maja Hassellöv

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations

Fredrik Lindgren

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations

Ingela Dahllöf

Göteborgs universitet

Geo Arena - mötesplats geologi. Uppsala 13-15 oktober. 2014

Ämneskategorier

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08