Många frågetecken kvarstår kring storskalig skrubberanvändning
Kapitel i bok, 2017

Installation av en skrubber kan vara ett jämförelsevis billigt sätt för fartyg att möta skärpta regler för utsläpp av svaveloxider. Men åtgärden är inte utan problem. Ett av dessa är de stora volymer försurat och förorenat havsvatten som skrubbern producerar, som i värsta fall släpps orenat tillbaka i havet. Ett annat är avsaknaden av tydliga regelverk.

skrubber

försurning

svaveloxid

sjöfart

seawater scrubbing

Författare

Ida-Maja Hassellöv

Mekanik och maritima vetenskaper

Åtgärder för att minska sjöfartens påverkan på havsmiljön. Havsmiljöinstitutets rapport 2017:2

12-
978-91-982291-5-8 (ISBN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Annan naturresursteknik

Geovetenskap och miljövetenskap

Kemi

ISBN

978-91-982291-5-8

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-12