Många frågetecken kvarstår kring storskalig skrubberanvändning
Book chapter, 2017

Installation av en skrubber kan vara ett jämförelsevis billigt sätt för fartyg att möta skärpta regler för utsläpp av svaveloxider. Men åtgärden är inte utan problem. Ett av dessa är de stora volymer försurat och förorenat havsvatten som skrubbern producerar, som i värsta fall släpps orenat tillbaka i havet. Ett annat är avsaknaden av tydliga regelverk.

skrubber

försurning

svaveloxid

sjöfart

seawater scrubbing

Author

Ida-Maja Hassellöv

Mechanics and Maritime Sciences

Åtgärder för att minska sjöfartens påverkan på havsmiljön. Havsmiljöinstitutets rapport 2017:2

12-

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Transport

Subject Categories

Transport Systems and Logistics

Other Environmental Engineering

Earth and Related Environmental Sciences

Chemical Sciences

ISBN

978-91-982291-5-8

More information

Latest update

5/12/2020