Seawater scrubbing - reduction of SOx emissions from ship exhausts
Rapport, 2007

Författare

Ida-Maja Hassellöv

Göteborgs universitet

David R. Turner

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Kemiteknik

Annan kemi

Oceanografi, hydrologi, vattenresurser

Kemi

ISBN

978-91-976534-1-1

Mer information

Senast uppdaterat

2019-06-03