Förstudie om vraksanering
Forskningsprojekt , 2007

Beskrivning saknas.

Deltagare

Ida-Maja Hassellöv (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Greg Morrison

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Samarbetspartners

Kustbevakningen

Gothenburg, Sweden

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Göteborg, Sweden

Preem AB

Stockholm, Sweden

Stena Bulk

Sweden

Finansiering

Stena Bulk

Finansierar Chalmers deltagande under 2007

Preem AB

Finansierar Chalmers deltagande under 2007

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-14