Effekter på havsmiljön av att flytta över godstransporter från vägtrafik till sjöfart
Forskningsprojekt, 2019

Beskrivning saknas.

Deltagare

Ida-Maja Hassellöv (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Samarbetspartners

Havsmiljöinstitutet

Göteborg, Sweden

Linnéuniversitetet

Växjö, Sweden

Finansiering

Miljömålsberedningen

Finansierar Chalmers deltagande under 2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-04-20