Ökad tillgång till ekosystemtjänster genom innovativ och skonsam efterbehandling (ECO-GRO)
Forskningsprojekt, 2019 – 2024

Av de 2,5 miljoner potentiellt förorenade områden som är identifierade i Europa, så finns 80 000 i Sverige. Naturvårdsverket har satt upp mål gällande att öka användningen av innovativa efterbehandlingstekniker för att motverka branschens låga innovationsgrad och öka takten på efterbehandlingar. Innovativa tekniker som involverar metoder för jordförbättring, och utnyttjande av växter, svampar och/eller bakterier, på engelska ”gentle remediation options” (GRO), har möjlighet att förutom att hantera miljö- och hälsorisker, även bidra till en förbättrad ekologisk markfunktion. En välfungerande ekologisk markfunktion är grundläggande för att ett markområde skall kunna tillhandahålla så kallade ekosystemtjänster. Projektets övergripande syfte är att undersöka potentialen att förbättra tillgången på ekosystemtjänster genom användning av efterbehandlingstekniker som omfattar GRO. Specifika mål är att: (i) utveckla en metod för identifiering och design av GRO baserat på platsspecifika förutsättningar avseende markanvändning, hälso- och miljörisker samt jordens egenskaper; (ii) undersöka hur GRO kan bidra till positiva effekter i samhället genom att tillhandahålla ekosystemtjänster; samt (iii) utveckla förslag på en process där hänsyn till platsspecifika förutsättningar för jorden och möjliga GRO bidrar till förbättrade underlag för beslutfattandet i markplaneringsprocessen och bidra till hållbar utveckling av förorenade områden med omgivningar.

Deltagare

Jenny Norrman (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Paul David Drenning

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Lars Rosen

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Yevheniya Volchko

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Finansiering

COWIfonden

Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2024

Formas

Projekt-id: 2018-01467
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2023-01-04