Yevheniya Volchko

Forskare vid Geologi och geoteknik
Image of Yevheniya Volchko

Visar 31 publikationer

2023

Transforming brownfields into urban greenspaces: A working process for stakeholder analysis

Shaswati Chowdhury, Jaan-Henrik Kain, Marco Adelfio et al
PLoS ONE. Vol. 18 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

Comparison of PFAS soil remediation alternatives at a civilian airport using cost-benefit analysis

Paul Drenning, Yevheniya Volchko, L. Ahrens et al
Science of the Total Environment. Vol. 882
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

A risk management framework for Gentle Remediation Options (GRO)

Paul David Drenning, Shaswati Chowdhury, Yevheniya Volchko et al
Science of the Total Environment. Vol. 802
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

The geosystem services concept – What is it and can it support subsurface planning?

Emrik Lundin Frisk, Yevheniya Volchko, Olof Taromi Sandström et al
Ecosystem Services. Vol. 58
Reviewartikel
2021

Mapping subsurface qualities for planning purposes: a pilot study

Jenny Norrman, Lars O Ericsson, Kristina L. Nilsson et al
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Vol. 703 (1)
Paper i proceeding
2021

Session summary - The accelerating need for Urban Green Spaces (UGS) in cities and how to best accommodate it

Shaswati Chowdhury, Paul David Drenning, Yevheniya Volchko et al
Övrigt konferensbidrag
2020

Greening the Browns: A Bio-Based Land Use Framework for Analysing the Potential of Urban Brownfields in an Urban Circular Economy

Shaswati Chowdhury, Jaan-Henrik Kain, Marco Adelfio et al
Sustainability. Vol. 12 (15)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Enhancing ecosystem services at urban brownfield sites - What value does contaminated soil have in the built environment?

Paul David Drenning, Jenny Norrman, Shaswati Chowdhury et al
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Vol. 588 (5)
Paper i proceeding
2020

Subsurface planning: Towards a common understanding of the subsurface as a multifunctional resource

Yevheniya Volchko, Jenny Norrman, Lars O Ericsson et al
Land Use Policy. Vol. 90
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

New dimensions in Swedish planning - an investigation of subsurface planning and geosystem services

Jenny Norrman, Lars O Ericsson, Anders Markstedt et al
Rapport - BeFo - stiftelsen bergteknisk forskning
2020

The significance of planning and management of the subsurface to achieve sustainable cities

Jenny Norrman, Yevheniya Volchko, Lars O Ericsson et al
Poster (konferens)
2020

Enriching social and economic aspects in sustainability assessments of remediation strategies – Methods and implementation

Jenny Norrman, Tore Söderqvist, Yevheniya Volchko et al
Science of the Total Environment. Vol. 707
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Assessing costs and benefits of improved soil quality management in remediation projects: A study of an urban site contaminated with PAH and metals

Yevheniya Volchko, Dan Berggren Kleja, Par-Erik Back et al
Science of the Total Environment. Vol. 707
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

The Updated version of SF Box: A method for soil quality classification as a basis for applicable site-specific environmental risk assessment of contaminated soils

Yevheniya Volchko, Lars Rosen, Christopher M. Jones et al
Rapport - Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
2017

Cost-benefit analysis of copper recovery in remediation projects: A case study from Sweden

Yevheniya Volchko, Jenny Norrman, Lars Rosen et al
Science of the Total Environment. Vol. 605, p. 300-314
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Integration of the subsurface and the surface sectors for a more holistic approach for sustainable redevelopment of urban brownfields

Jenny Norrman, Yevheniya Volchko, Fransje Hooimeijer et al
Science of the Total Environment. Vol. 563, p. 879-889
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Markmiljöns skyddsvärde – En härledning med utgångspunkt i miljöetik och lagstiftning

Pär-Erik Back, Anja Enell, Malin Fransson et al
Rapport
2015

SCORE: A novel multi-criteria decision analysis approach to assessing the sustainability of contaminated land remediation

Lars Rosen, P. E. Back, T. Soderqvist et al
Science of the Total Environment. Vol. 511, p. 621-638
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

SF Box - A tool for evaluating the effects on soil functions in remediation projects

Yevheniya Volchko, Jenny Norrman, Lars Rosen et al
Integrated environmental assessment and management. Vol. 10 (4), p. 566-575
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Using soil function evaluation in multi-criteria decision analysis for sustainability appraisal of remediation alternatives

Yevheniya Volchko, Jenny Norrman, Lars Rosen et al
Science of the Total Environment. Vol. 485-486 (1), p. 785-791
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

A minimum data set for evaluating the ecological soil functions in remediation projects

Yevheniya Volchko, Jenny Norrman, Lars Rosen et al
Journal of Soils and Sediments. Vol. 14 (11), p. 1850-1860
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Incorporating the soil function concept into sustainability appraisal of remediation alternatives

Yevheniya Volchko, Jenny Norrman, M. Bergknut et al
Journal of Environmental Management. Vol. 129, p. 367-376
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

SCORE: Multi-Criteria Analysis (MCA) for Sustainability Appraisal of Remedial Alternatives

Lars Rosen, Jenny Norrman, Tommy Norberg et al
R.R. Sirabian and R. Darlington (Chairs), Bioremediation and Sustainable Environmental Technologies—2013. Second International Symposium on Bioremediation and Sustainable Environmental Technologies (Jacksonville, FL; June 10–13, 2013)
Paper i proceeding

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Visar 18 forskningsprojekt

2023–2025

Markekologisk uppföljning av in-situ stabiliserings- och fytosaneringsmetoder – utveckling och validering av ett analyspaket

Yevheniya Volchko Geologi
Paul Drenning Geologi
Statens Geotekniska Institut (SGI)

2023–2026

Information-based Strategies for LAND Remediation (ISLANDR)

Jenny Norrman Geologi
Lars Rosen Geologi
Yevheniya Volchko Geologi
Paul Drenning Geologi
Europeiska kommissionen (EU)

2023–2025

Samhällsekonomisk analys av hydrogeologiska störningar i undermarksprojekt

Lars Rosen Geologi
Yevheniya Volchko Geologi
Formas

2022–2025

Riskhantering och markförbättring med skonsamma saneringsmetoder (GRO)

Yevheniya Volchko Geologi
Paul Drenning Geologi
Jenny Norrman Geologi
Formas

2021–2025

UNDER: Geosystemtjänster under mark för hållbara samhällen och förbättrade planeringsprocesser

Jenny Norrman Geologi och geoteknik
Yevheniya Volchko Geologi och geoteknik
Emrik Lundin Frisk Geologi och geoteknik
Formas

1 publikation finns
2021–2024

Utvärdering av innovativa och skonsamma in situ behandlingar för att hantera risker och förbättra ekosystemtjänster (PILOT-GRO)

Jenny Norrman Geologi och geoteknik
Paul David Drenning Geologi och geoteknik
Yevheniya Volchko Geologi och geoteknik
COWI A/S
Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR)
Statens Geotekniska Institut (SGI)
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Formas
Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)

2 publikationer finns
2020–2024

Nya tematiska underlag för att stödja planering och värdering av undermarken

Jenny Norrman Geologi och geoteknik
Yevheniya Volchko Geologi och geoteknik
Lars O Ericsson Geologi och geoteknik
Emrik Lundin Frisk Geologi
Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)
BeFo - stiftelsen bergteknisk forskning

2 publikationer finns
2020–2021

Samhällseffekter genom integrering av geosystemtjänster i undermarksplanering

Jenny Norrman Geologi och geoteknik
Yevheniya Volchko Geologi och geoteknik
Formas

1 publikation finns
2019–2022

Geosystemtjänster - beskrivning och värdering av undermarkens resusrser som ett verktyg i samhällsplaneringen

Jenny Norrman Geologi och geoteknik
Emrik Lundin Frisk Geologi
Yevheniya Volchko Geologi
Lars O Ericsson Geologi och geoteknik
J. Gust. Richert stiftelse

2 publikationer finns
2019–2024

Ökad tillgång till ekosystemtjänster genom innovativ och skonsam efterbehandling (ECO-GRO)

Paul David Drenning Vatten Miljö Teknik
Lars Rosen Geologi och geoteknik
Jenny Norrman Geologi och geoteknik
Yevheniya Volchko Geologi och geoteknik
COWI A/S
Formas

5 publikationer finns
2018–2021

Möjligheter att bereda stadsnära förorenad mark för biobaserad produktion

Jenny Norrman Geologi och geoteknik
Marco Adelfio Stadsbyggnad
Jaan-Henrik Kain Stadsbyggnad
Yevheniya Volchko Geologi och geoteknik
Shaswati Chowdhury Geologi och geoteknik
Formas

10 publikationer finns
2016–2021

SUB Hållbar resursanvändning av undermarksrymden

Jenny Norrman Geologi och geoteknik
Lars O Ericsson Geologi och geoteknik
Yevheniya Volchko Geologi och geoteknik
Anders Markstedt Geologi och geoteknik
Formas
BeFo - stiftelsen bergteknisk forskning

6 publikationer finns
2016–2019

Tillförlitliga uppskattningar av åtgärdskostnader inom förorenade områden (REMCOST)

Lars Rosen Geologi och geoteknik
Yevheniya Volchko Geologi och geoteknik
Jenny Norrman Geologi och geoteknik
Formas

2015–2016

Projekt Järpen, riskvärdering enligt SCORE

Lars Rosen Geologi och geoteknik
Jenny Norrman Geologi och geoteknik
Yevheniya Volchko Geologi och geoteknik
Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)

2 publikationer finns
2015–2019

APPLICERA applicerbar metodik för platsspecifik riskbedömning av effekter på markmiljön

Lars Rosen Geologi och geoteknik
Yevheniya Volchko Geologi och geoteknik
Formas

1 publikation finns
2015–2018

SAFIRE - Hållbarhetsanalys för förbättrad effektivitet vid efterbehandling

Yevheniya Volchko Geologi och geoteknik
Robert Anderson Geologi och geoteknik
Jenny Norrman Geologi och geoteknik
Lars Rosen Geologi och geoteknik
Formas

11 publikationer finns
2013–2015

Balance 4P - Fyra faktorer för balanserade beslut vid förnyelse av tidigare exploaterad mark i städer – människor, miljö, lönsamhet och processer

Jenny Norrman Geologi och geoteknik
Rita Coelho Steiger Garção Geologi och geoteknik
Yevheniya Volchko Geologi och geoteknik
Jaan-Henrik Kain Arkitektur
Lars Rosen Geologi och geoteknik
Formas

3 publikationer finns
Det kan finnas fler projekt där Yevheniya Volchko medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.