Yevheniya Volchko

Forskare vid Geologi och geoteknik

Yevheniya Volchko är doktor på avdelningen för geologi och geoteknik, i forskargruppen Teknisk geologi samt arbetar inom FRIST (Forum for Risk Investigation and Sustainable Technology) kompetenscentrum sedan 2010. Hennes forskningsintresse riktas framförallt mot bedömning av effekter på mark funktioner och mark tjänster (soil functions and services) vid saneringsprojekt med hjälp av indikatorer för markkvalitet (t.ex. marktextur, pH, vattenhållande förmåga) och värderelaterade mått (t.ex. betalningsvilja). Målsättningen är att utveckla och testa en metod för bedömning av effekter på mark funktioner och mark tjänster inom ramen för hålbarhetsutvärderingar av saneringsåtgärder med multikriterieanalys (MKA).

Källa: chalmers.se

Visar 21 publikationer

2020

Greening the Browns: A Bio-Based Land Use Framework for Analysing the Potential of Urban Brownfields in an Urban Circular Economy

Shaswati Chowdhury, Jaan-Henrik Kain, Marco Adelfio et al
Sustainability. Vol. 12 (15)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Enriching social and economic aspects in sustainability assessments of remediation strategies – Methods and implementation

Jenny Norrman, Tore Söderqvist, Yevheniya Volchko et al
Science of the Total Environment. Vol. 707
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Assessing costs and benefits of improved soil quality management in remediation projects: A study of an urban site contaminated with PAH and metals

Yevheniya Volchko, Dan Berggren Kleja, Par-Erik Back et al
Science of the Total Environment. Vol. 707
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Subsurface planning: Towards a common understanding of the subsurface as a multifunctional resource

Yevheniya Volchko, Jenny Norrman, Lars O Ericsson et al
Land Use Policy. Vol. 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Cost-benefit analysis of copper recovery in remediation projects: A case study from Sweden

Yevheniya Volchko, Jenny Norrman, Lars Rosen et al
Science of the Total Environment. Vol. 605, p. 300-314
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Integration of the subsurface and the surface sectors for a more holistic approach for sustainable redevelopment of urban brownfields

Jenny Norrman, Yevheniya Volchko, Fransje Hooimeijer et al
Science of the Total Environment. Vol. 563, p. 879-889
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Markmiljöns skyddsvärde – En härledning med utgångspunkt i miljöetik och lagstiftning

Pär-Erik Back, Anja Enell, Malin Fransson et al
Rapport
2015

SCORE: A novel multi-criteria decision analysis approach to assessing the sustainability of contaminated land remediation

Lars Rosen, P. E. Back, T. Soderqvist et al
Science of the Total Environment. Vol. 511, p. 621-638
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

SF Box - A tool for evaluating the effects on soil functions in remediation projects

Yevheniya Volchko, Jenny Norrman, Lars Rosen et al
Integrated environmental assessment and management. Vol. 10 (4), p. 566-575
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Using soil function evaluation in multi-criteria decision analysis for sustainability appraisal of remediation alternatives

Yevheniya Volchko, Jenny Norrman, Lars Rosen et al
Science of the Total Environment. Vol. 485-486 (1), p. 785-791
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

A minimum data set for evaluating the ecological soil functions in remediation projects

Yevheniya Volchko, Jenny Norrman, Lars Rosen et al
Journal of Soils and Sediments. Vol. 14 (11), p. 1850-1860
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Incorporating the soil function concept into sustainability appraisal of remediation alternatives

Yevheniya Volchko, Jenny Norrman, M. Bergknut et al
Journal of Environmental Management. Vol. 129, p. 367-376
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

SCORE: Multi-Criteria Analysis (MCA) for Sustainability Appraisal of Remedial Alternatives

Lars Rosen, Jenny Norrman, Tommy Norberg et al
R.R. Sirabian and R. Darlington (Chairs), Bioremediation and Sustainable Environmental Technologies—2013. Second International Symposium on Bioremediation and Sustainable Environmental Technologies (Jacksonville, FL; June 10–13, 2013)
Paper i proceeding

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Visar 8 forskningsprojekt

2019–2021

Ökad tillgång till ekosystemtjänster genom innovativ och skonsam efterbehandling (ECO-GRO)

Jenny Norrman Geologi och geoteknik
Paul David Drenning Vatten Miljö Teknik
Lars Rosen Geologi och geoteknik
Yevheniya Volchko Geologi och geoteknik
Formas

2017–2019

Möjligheter att bereda stadsnära förorenad mark för biobaserad produktion

Jenny Norrman Geologi och geoteknik
Yevheniya Volchko Geologi och geoteknik
Shaswati Chowdhury Geologi och geoteknik
Jaan-Henrik Kain Stadsbyggnad
Marco Adelfio Stadsbyggnad
Formas

2016–2019

SUB Hållbar resursanvändning av undermarksrymden

Jenny Norrman Geologi och geoteknik
Yevheniya Volchko Geologi och geoteknik
Anders Markstedt Geologi och geoteknik
Lars O Ericsson Geologi och geoteknik
Formas
BeFo - stiftelsen bergteknisk forskning

2016–2019

Tillförlitliga uppskattningar av åtgärdskostnader inom förorenade områden (REMCOST)

Lars Rosen Geologi och geoteknik
Yevheniya Volchko Geologi och geoteknik
Jenny Norrman Geologi och geoteknik
Formas

2015–2016

Projekt Järpen, riskvärdering enligt SCORE

Lars Rosen Geologi och geoteknik
Jenny Norrman Geologi och geoteknik
Yevheniya Volchko Geologi och geoteknik
Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)

2015–2019

APPLICERA applicerbar metodik för platsspecifik riskbedömning av effekter på markmiljön

Lars Rosen Geologi och geoteknik
Yevheniya Volchko Geologi och geoteknik
Formas

2015–2018

SAFIRE - Hållbarhetsanalys för förbättrad effektivitet vid efterbehandling

Yevheniya Volchko Geologi och geoteknik
Robert Anderson Geologi och geoteknik
Jenny Norrman Geologi och geoteknik
Lars Rosen Geologi och geoteknik
Formas

2013–2015

Balance 4P - Fyra faktorer för balanserade beslut vid förnyelse av tidigare exploaterad mark i städer – människor, miljö, lönsamhet och processer

Jaan-Henrik Kain Arkitektur
Jenny Norrman Geologi och geoteknik
Lars Rosen Geologi och geoteknik
Yevheniya Volchko Geologi och geoteknik
Formas

Det kan finnas fler projekt där Yevheniya Volchko medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.