Geosystemtjänster - beskrivning och värdering av undermarkens resusrser som ett verktyg i samhällsplaneringen
Forskningsprojekt, 2019 – 2022

Undermarken är en resurs som kan erbjuda många olika typer av varor och tjänster, av vilka flera kan stödja en övergång till
mer hållbara och resilienta städer.

Deltagare

Jenny Norrman (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Lars O Ericsson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Emrik Lundin Frisk

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Yevheniya Volchko

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Finansiering

J. Gust. Richert stiftelse

Projekt-id: dnr2019-00563
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2022-08-24