Geosystemtjänster - beskrivning och värdering av undermarkens resusrser som ett verktyg i samhällsplaneringen
Research Project, 2019 – 2022

Undermarken är en resurs som kan erbjuda många olika typer av varor och tjänster, av vilka flera kan stödja en övergång till
mer hållbara och resilienta städer.

Participants

Jenny Norrman (contact)

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Geology and Geotechnics

Lars O Ericsson

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Geology and Geotechnics

Emrik Lundin Frisk

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Geology and Geotechnics

Yevheniya Volchko

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Geology and Geotechnics

Funding

J. Gust. Richert stiftelse

Project ID: dnr2019-00563
Funding Chalmers participation during 2019–2022

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Publications

More information

Latest update

2022-08-24