Geosystemtjänster - beskrivning och värdering av undermarkens resusrser som ett verktyg i samhällsplaneringen
Research Project , 2019 – 2022

Undermarken är en resurs som kan erbjuda många olika typer av varor och tjänster, av vilka flera kan stödja en övergång till
mer hållbara och resilienta städer.

Participants

Jenny Norrman (contact)

Associate Professor at Chalmers, Architecture and Civil Engineering, GeoEngineering

Funding

J. Gust. Richert stiftelse

Project ID: dnr2019-00563
Funding Chalmers participation during 2019–2022

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2021-01-13