Lars O Ericsson

Visar 32 publikationer

2022

The geosystem services concept – What is it and can it support subsurface planning?

Emrik Lundin Frisk, Yevheniya Volchko, Olof Taromi Sandström et al
Ecosystem Services. Vol. 58
Reviewartikel
2021

Mapping subsurface qualities for planning purposes: a pilot study

Jenny Norrman, Lars O Ericsson, Kristina L. Nilsson et al
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Vol. 703 (1)
Paper i proceeding
2020

New dimensions in Swedish planning - an investigation of subsurface planning and geosystem services

Jenny Norrman, Lars O Ericsson, Anders Markstedt et al
Rapport - BeFo - stiftelsen bergteknisk forskning
2020

Subsurface planning: Towards a common understanding of the subsurface as a multifunctional resource

Yevheniya Volchko, Jenny Norrman, Lars O Ericsson et al
Land Use Policy. Vol. 90
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

The significance of planning and management of the subsurface to achieve sustainable cities

Jenny Norrman, Yevheniya Volchko, Lars O Ericsson et al
Poster (konferens)
2020

Att integrera undermarkens tjänster i planeringen. Pilotstudie Flatåsmotet

Jenny Norrman, Lars O Ericsson, Nils-Petter Sköld
Rapport - Geologi och geoteknik
2018

Environmental impact of underground construction from a hydrological and hydrochemical disturbance perspective

Fredrik Mossmark, Lars O Ericsson, Anders Blom
ISRM International Symposium - 10th Asian Rock Mechanics Symposium, ARMS 2018
Paper i proceeding
2017

Hydrochemical impact of construction of the western section of the Hallandsås rail tunnel in Sweden

Fredrik Mossmark, Katinka Klingberg Annertz, Lars O Ericsson et al
Bulletin of Engineering Geology and the Environment. Vol. 76 (2), p. 751-769
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Value of information analysis in rock engineering: a case study of a tunnel project in Äspö Hard Rock Laboratory

Miriam Zetterlund, Tommy Norberg, Lars O Ericsson et al
Georisk. Vol. 9 (1), p. 9-24
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Hydraulic and Hydromechanical Laboratory Testing of Large Crystalline Rock Cores

Johan Thörn, Lars O Ericsson, Åsa Fransson
Rock Mechanics and Rock Engineering. Vol. 48 (1), p. 61-73
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Hydrochemical changes caused by underground constructions - A case study of the Kattleberg rail tunnel

Fredrik Mossmark, Lars O Ericsson, Malin Norin et al
Engineering Geology. Vol. 191, p. 86-98
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Characterization of the excavation damaged zone by means of geological, geophysical and hydrogeological co-interpretation

Lars O Ericsson, R. Christiansson, Christian Butron et al
8th Asian Rock Mechanics Symposium, ARMS 2014; Royton Sapporo, Hotel and Convention CenterSapporo; Japan; 14 October 2014 through 16 October 2014, p. 1993-2001
Paper i proceeding
2013

Hydraulic and Hydromechanical Laboratory Testing of Large Crystalline Rock Cores

Johan Thörn, Lars O Ericsson, Åsa Fransson
Preprint
2012

Hydromechanical characterization of fractures close to a tunnel opening: A case study

Åsa Fransson, Johan Thörn, Lars O Ericsson et al
ISRM International Symposium - EUROCK 2012
Paper i proceeding
2012

Fracture mapping for geological prognoses. Comparison of fractures from boreholes, tunnel and 3-D blocks.

Miriam Zetterlund, Lars O Ericsson, Martin Stigsson
SRM International Symposium - EUROCK 2012
Paper i proceeding
2011

Framework for Value of Information Analysis in Rock Mass Characterization for Grouting Purposes

Miriam Zetterlund, Tommy Norberg, Lars O Ericsson et al
Journal of Construction Engineering and Management - ASCE. Vol. 137 (7), p. 486-497
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

A comparison of the normal stress and hydraulic conductivity coupling for fractures in the laboratory and in-situ

C. D. Martin, Lars O Ericsson, R. Christiansson et al
44th US Rock Mechanics Symposium and the 5th US/Canada Rock Mechanics Symposium, Salt Lake City, United States, 27-30 June 2010
Paper i proceeding
2009

Estimation of thermal conductivity and its spatial variability in igneous rocks from in situ density logging

Lars O Ericsson, Pär-Erik Back, Lars O Ericsson et al
International Journal of Rock Mechanics and Minings Sciences. Vol. 46 (6), p. 1023-1028
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Aggressive groundwater chemistry caused by underground constructions

Fredrik Mossmark, Lars O Ericsson, Lars-Olof Dahlström et al
Proceedings of the 33rd International Geological Congress, Oslo, Norway, August 2008
Paper i proceeding
2008

Coupled HM effects in a crystalline rock mass due to glaciation: indicative results from groundwater flow regimes and stresses from an FEM study

Patrik Vidstrand, Thomas Wallroth, Lars O Ericsson
Bulletin of Engineering Geology and the Environment. Vol. 67 (2), p. 187-197
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Recovery from groundwater extraction in a small catchment area with crystalline bedrock and thin soil cover in Sweden

Fredrik Mossmark, H. Hultberg, Lars O Ericsson
Science of the Total Environment. Vol. 404 (2-3), p. 253-261
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Characterisation of Hard Rock Acccording to the Observational Method and Value of Information Analysis

Miriam Zetterlund, Lars Rosen, Lars O Ericsson et al
ITA-AITES World Tunnel Congress. Agra, India Sep 22-24, 2008.
Paper i proceeding
2008

A compilation of size-dependent fracture

Patrik Vidstrand, Lars O Ericsson
Proceedings to IAHR International groundwater symposium June 18-20 2008, Istanbul, Turkey.
Paper i proceeding
2007

Effects of groundwater extraction from crystalline hard rock on water chemistry in an acid forested catchment at Gardsjon, Sweden

Fredrik Mossmark, H. Hultberg, Lars O Ericsson
Applied Geochemistry. Vol. 22 (6), p. 1157-1166
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1978

Infiltrationsundersökningar i stadsdelen Ryd, Linnköping

Lars O Ericsson, S. Hård
Rapport

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Visar 7 forskningsprojekt

2021–2023

Bergborrade håls grundvattennivåer jämfört med modelleringsresultat

Ezra Haaf Geologi och geoteknik
Lars O Ericsson Geologi och geoteknik
BeFo - stiftelsen bergteknisk forskning

2020–2024

Nya tematiska underlag för att stödja planering och värdering av undermarken

Jenny Norrman Geologi och geoteknik
Yevheniya Volchko Geologi och geoteknik
Lars O Ericsson Geologi och geoteknik
Emrik Lundin Frisk Geologi
Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)
BeFo - stiftelsen bergteknisk forskning

2 publikationer finns
2019–2022

Geosystemtjänster - beskrivning och värdering av undermarkens resusrser som ett verktyg i samhällsplaneringen

Jenny Norrman Geologi och geoteknik
Emrik Lundin Frisk Geologi
Yevheniya Volchko Geologi
Lars O Ericsson Geologi och geoteknik
J. Gust. Richert stiftelse

2 publikationer finns
2016–2021

SUB Hållbar resursanvändning av undermarksrymden

Jenny Norrman Geologi och geoteknik
Lars O Ericsson Geologi och geoteknik
Yevheniya Volchko Geologi och geoteknik
Anders Markstedt Geologi och geoteknik
Formas
BeFo - stiftelsen bergteknisk forskning

6 publikationer finns
2014–2015

Prediktiv grundvattenkemisk modellering med databas från tunnelprojekt Hallandsås

Lars O Ericsson Geologi och geoteknik
J. Gust. Richert stiftelse

2012–2017

Riskhantering vid grundvattensänkning i sättningskänsliga områden: Kostnads-nyttoanalys av säkerhetshöjande åtgärder i infrastrukturprojekt

Lars Rosen Geologi och geoteknik
Åsa Fransson Geologi och geoteknik
Claes Alén Geologi och geoteknik
Jonas Sundell Geologi och geoteknik
Lars O Ericsson Geologi och geoteknik
Formas

3 publikationer finns
2012–2017

Utveckling av tekniska råd för funktionskrav vid underjordsanläggningar med avseende på den kemiska miljön

Lars O Ericsson Geologi och geoteknik
Lars-Olof Dahlström Geologi och geoteknik
Formas

Det kan finnas fler projekt där Lars O Ericsson medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.