Lars O Ericsson

Visar 31 publikationer

2021

Mapping subsurface qualities for planning purposes: a pilot study

Jenny Norrman, Lars O Ericsson, Kristina L. Nilsson et al
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Vol. 703 (1)
Paper i proceeding
2020

Subsurface planning: Towards a common understanding of the subsurface as a multifunctional resource

Yevheniya Volchko, Jenny Norrman, Lars O Ericsson et al
Land Use Policy. Vol. 90
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

New dimensions in Swedish planning - an investigation of subsurface planning and geosystem services

Jenny Norrman, Lars O Ericsson, Anders Markstedt et al
Rapport - BeFo - stiftelsen bergteknisk forskning
2020

The significance of planning and management of the subsurface to achieve sustainable cities

Jenny Norrman, Yevheniya Volchko, Lars O Ericsson et al
Poster (konferens)
2020

Att integrera undermarkens tjänster i planeringen. Pilotstudie Flatåsmotet

Jenny Norrman, Lars O Ericsson, Nils-Petter Sköld
Rapport - Geologi och geoteknik
2018

Environmental impact of underground construction from a hydrological and hydrochemical disturbance perspective

Fredrik Mossmark, Lars O Ericsson, Anders Blom
ISRM International Symposium - 10th Asian Rock Mechanics Symposium, ARMS 2018
Paper i proceeding
2017

Hydrochemical impact of construction of the western section of the Hallandsås rail tunnel in Sweden

Fredrik Mossmark, Katinka Klingberg Annertz, Lars O Ericsson et al
Bulletin of Engineering Geology and the Environment. Vol. 76 (2), p. 751-769
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Hydraulic and Hydromechanical Laboratory Testing of Large Crystalline Rock Cores

Johan Thörn, Lars O Ericsson, Åsa Fransson
Rock Mechanics and Rock Engineering. Vol. 48 (1), p. 61-73
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Value of information analysis in rock engineering: a case study of a tunnel project in Äspö Hard Rock Laboratory

Miriam Zetterlund, Tommy Norberg, Lars O Ericsson et al
Georisk. Vol. 9 (1), p. 9-24
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Hydrochemical changes caused by underground constructions - A case study of the Kattleberg rail tunnel

Fredrik Mossmark, Lars O Ericsson, Malin Norin et al
Engineering Geology. Vol. 191, p. 86-98
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Characterization of the excavation damaged zone by means of geological, geophysical and hydrogeological co-interpretation

Lars O Ericsson, R. Christiansson, Christian Butron et al
8th Asian Rock Mechanics Symposium, ARMS 2014; Royton Sapporo, Hotel and Convention CenterSapporo; Japan; 14 October 2014 through 16 October 2014, p. 1993-2001
Paper i proceeding
2013

Hydraulic and Hydromechanical Laboratory Testing of Large Crystalline Rock Cores

Johan Thörn, Lars O Ericsson, Åsa Fransson
Preprint
2012

Hydromechanical characterization of fractures close to a tunnel opening: A case study

Åsa Fransson, Johan Thörn, Lars O Ericsson et al
ISRM International Symposium - EUROCK 2012
Paper i proceeding
2012

Fracture mapping for geological prognoses. Comparison of fractures from boreholes, tunnel and 3-D blocks.

Miriam Zetterlund, Lars O Ericsson, Martin Stigsson
SRM International Symposium - EUROCK 2012
Paper i proceeding
2011

Framework for Value of Information Analysis in Rock Mass Characterization for Grouting Purposes

Miriam Zetterlund, Tommy Norberg, Lars O Ericsson et al
Journal of Construction Engineering and Management - ASCE. Vol. 137 (7), p. 486-497
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

A comparison of the normal stress and hydraulic conductivity coupling for fractures in the laboratory and in-situ

C. D. Martin, Lars O Ericsson, R. Christiansson et al
44th US Rock Mechanics Symposium and the 5th US/Canada Rock Mechanics Symposium, Salt Lake City, United States, 27-30 June 2010
Paper i proceeding
2009

Estimation of thermal conductivity and its spatial variability in igneous rocks from in situ density logging

Lars O Ericsson, Pär-Erik Back, Lars O Ericsson et al
International Journal of Rock Mechanics and Minings Sciences. Vol. 46 (6), p. 1023-1028
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Aggressive groundwater chemistry caused by underground constructions

Fredrik Mossmark, Lars O Ericsson, Lars-Olof Dahlström et al
Proceedings of the 33rd International Geological Congress, Oslo, Norway, August 2008
Paper i proceeding
2008

Coupled HM effects in a crystalline rock mass due to glaciation: indicative results from groundwater flow regimes and stresses from an FEM study

Patrik Vidstrand, Thomas Wallroth, Lars O Ericsson
Bulletin of Engineering Geology and the Environment. Vol. 67 (2), p. 187-197
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Recovery from groundwater extraction in a small catchment area with crystalline bedrock and thin soil cover in Sweden

Fredrik Mossmark, H. Hultberg, Lars O Ericsson
Science of the Total Environment. Vol. 404 (2-3), p. 253-261
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Characterisation of Hard Rock Acccording to the Observational Method and Value of Information Analysis

Miriam Zetterlund, Lars Rosen, Lars O Ericsson et al
ITA-AITES World Tunnel Congress. Agra, India Sep 22-24, 2008.
Paper i proceeding
2008

A compilation of size-dependent fracture

Patrik Vidstrand, Lars O Ericsson
Proceedings to IAHR International groundwater symposium June 18-20 2008, Istanbul, Turkey.
Paper i proceeding
2007

Effects of groundwater extraction from crystalline hard rock on water chemistry in an acid forested catchment at Gardsjon, Sweden

Fredrik Mossmark, H. Hultberg, Lars O Ericsson
Applied Geochemistry. Vol. 22 (6), p. 1157-1166
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1978

Infiltrationsundersökningar i stadsdelen Ryd, Linnköping

Lars O Ericsson, S. Hård
Rapport

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Visar 7 forskningsprojekt

2021–2023

Bergborrade håls grundvattennivåer jämfört med modelleringsresultat

Ezra Haaf Geologi och geoteknik
Lars O Ericsson Geologi och geoteknik
BeFo - stiftelsen bergteknisk forskning

2020–2024

Nya tematiska underlag för att stödja planering och värdering av undermarken

Jenny Norrman Geologi och geoteknik
Yevheniya Volchko Geologi och geoteknik
Lars O Ericsson Geologi och geoteknik
Emrik Lundin Frisk Geologi
Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)
BeFo - stiftelsen bergteknisk forskning

2019–2022

Geosystemtjänster - beskrivning och värdering av undermarkens resusrser som ett verktyg i samhällsplaneringen

Jenny Norrman Geologi och geoteknik
Emrik Lundin Frisk Geologi
Yevheniya Volchko Geologi
Lars O Ericsson Geologi och geoteknik
J. Gust. Richert stiftelse

2016–2021

SUB Hållbar resursanvändning av undermarksrymden

Jenny Norrman Geologi och geoteknik
Lars O Ericsson Geologi och geoteknik
Yevheniya Volchko Geologi och geoteknik
Anders Markstedt Geologi och geoteknik
Formas
BeFo - stiftelsen bergteknisk forskning

2014–2015

Prediktiv grundvattenkemisk modellering med databas från tunnelprojekt Hallandsås

Lars O Ericsson Geologi och geoteknik
J. Gust. Richert stiftelse

2012–2017

Riskhantering vid grundvattensänkning i sättningskänsliga områden: Kostnads-nyttoanalys av säkerhetshöjande åtgärder i infrastrukturprojekt

Lars Rosen Geologi och geoteknik
Åsa Fransson Geologi och geoteknik
Claes Alén Geologi och geoteknik
Jonas Sundell Geologi och geoteknik
Lars O Ericsson Geologi och geoteknik
Formas

2012–2017

Utveckling av tekniska råd för funktionskrav vid underjordsanläggningar med avseende på den kemiska miljön

Lars O Ericsson Geologi och geoteknik
Lars-Olof Dahlström Geologi och geoteknik
Formas

Det kan finnas fler projekt där Lars O Ericsson medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.