Termisk registrering, En metod att kartera markvattenhalt - Termovisionsförsök i klimatkammare
Rapport, 1979

Författare

Lars O Ericsson

Institutionen för vattenbyggnad

Stig Hård

Institutionen för vattenbyggnad

Ämneskategorier

Vattenteknik

Meddelande / Chalmers tekniska högskola, Geohydrologiska forskningsgruppen: 49

Mer information

Skapat

2017-10-07