Hydraulic and Hydromechanical Laboratory Testing of Large Crystalline Rock Cores
Preprint, 2013

Författare

Johan Thörn

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Lars O Ericsson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Åsa Fransson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Geovetenskap och miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07