Characterisation of Hard Rock Acccording to the Observational Method and Value of Information Analysis
Paper i proceeding, 2008

Författare

Miriam Zetterlund

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Lars Rosen

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers

FRIST kompetenscentrum

Lars O Ericsson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Tommy Norberg

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

ITA-AITES World Tunnel Congress. Agra, India Sep 22-24, 2008.

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07