A compilation of size-dependent fracture
Paper i proceeding, 2008

Författare

Patrik Vidstrand

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Lars O Ericsson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Proceedings to IAHR International groundwater symposium June 18-20 2008, Istanbul, Turkey.

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06