Jenny Norrman

Docent vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Jenny är docent vid avdelningen för geologi och geoteknik och arbetar inom forskargruppen Teknisk geologi.

Källa: chalmers.se

Visar 40 publikationer

2019

Using a conceptual site model for assessing the sustainability of brownfield regeneration for a soft reuse: A case study of Port Sunlight River Park (U.K.)

Xiaonuo Li, Paul Bardos, Andrew B. Cundy et al
Science of the Total Environment. Vol. 652, p. 810-821
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

What's the point? The contribution of a sustainability view in contaminated site remediation

Robert Anderson, Jenny Norrman, Pär-Erik Back et al
Science of the Total Environment. Vol. 630, p. 103-116
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Contaminated landslide runout deposits in rivers – Method for estimating long-term ecological risks

G. Goransson, Jenny Norrman, M. Larson
Science of the Total Environment. Vol. 642, p. 553-566
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Socio-economic Analysis of a Selected Multi-use Offshore Site in the North Sea

T. Söderqvist, B. Bas, M. de Bel et al
In: Koundouri P. (eds) The Ocean of Tomorrow. Environment & Policy, vol 56. Springer, Cham, p. 43-67
Kapitel i bok
2017

Cost-benefit analysis of copper recovery in remediation projects: A case study from Sweden

Yevheniya Volchko, Jenny Norrman, Lars Rosen et al
Science of the Total Environment. Vol. 605, p. 300-314
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Utvärdering av traditionell och innovativ sanering av glasbruksområden i Glasriket

HENRIK NORDZELL, Jenny Norrman, Lars Rosen et al
Rapport
2017

Methodology for Integrated Socio-economic Assessment of Multi-use Offshore Platforms.

P. Koundouri, O.G. Dávila, V. Babalos et al
In: Koundouri P. (eds) The Ocean of Tomorrow. Environment & Policy, vol 56. Springer, Cham, p. 11-26
Kapitel i bok
2017

Expert elicitation for deriving input data for probabilistic risk assessment of shipwrecks

Hanna Landquist, Jenny Norrman, Andreas Lindhe et al
Marine Pollution Bulletin. Vol. 125 (1-2), p. 399-415
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Integration of the subsurface and the surface sectors for a more holistic approach for sustainable redevelopment of urban brownfields

Jenny Norrman, Yevheniya Volchko, Fransje Hooimeijer et al
Science of the Total Environment. Vol. 563, p. 879-889
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

The Governance of Multi-Use Platforms at Sea for Energy Production and Aquaculture: Challenges for Policy Makers in European Seas

M. Stuiver, K. Soma, P. Koundouri et al
Sustainability. Vol. 8 (4)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Participatory Design of Multi-Use Platforms at Sea

S. van den Burg, M. Stuiver, Jenny Norrman et al
Sustainability. Vol. 8 (2), p. Art. no. 127-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Cost-benefit analysis as a part of sustainability assessment of remediation alternatives for contaminated land

T. Soderqvist, Petra Brinkhoff, Tommy Norberg et al
Journal of Environmental Management. Vol. 157, p. 267-278
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Value of information analysis in rock engineering: a case study of a tunnel project in Äspö Hard Rock Laboratory

Miriam Zetterlund, Tommy Norberg, Lars O Ericsson et al
Georisk. Vol. 9 (1), p. 9-24
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Economic Project Risk Assessment in Remediation Projects Prior to Construction: Methodology Development and Case Study Application

Petra Brinkhoff, Malin Norin, Jenny Norrman et al
Remediation. Vol. 25 (2), p. 117-138
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Tracing sources of ammonium in reducing groundwater in a well field in Hanoi (Vietnam) by means of stable nitrogen isotope (δ15N) values

Jenny Norrman, C.J. Sparrenbom, M. Berg et al
Applied Geochemistry. Vol. 61, p. 248-258
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

SCORE: A novel multi-criteria decision analysis approach to assessing the sustainability of contaminated land remediation

Lars Rosen, P. E. Back, T. Soderqvist et al
Science of the Total Environment. Vol. 511, p. 621-638
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

SF Box - A tool for evaluating the effects on soil functions in remediation projects

Yevheniya Volchko, Jenny Norrman, Lars Rosen et al
Integrated environmental assessment and management. Vol. 10 (4), p. 566-575
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

A methodology for estimating risks associated with landslides of contaminated soil into rivers

G. Goransson, Jenny Norrman, M. Larson et al
Science of the Total Environment. Vol. 472, p. 481-495
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Using soil function evaluation in multi-criteria decision analysis for sustainability appraisal of remediation alternatives

Yevheniya Volchko, Jenny Norrman, Lars Rosen et al
Science of the Total Environment. Vol. 485-486 (1), p. 785-791
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

A minimum data set for evaluating the ecological soil functions in remediation projects

Yevheniya Volchko, Jenny Norrman, Lars Rosen et al
Journal of Soils and Sediments. Vol. 14 (11), p. 1850-1860
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Incorporating the soil function concept into sustainability appraisal of remediation alternatives

Yevheniya Volchko, Jenny Norrman, M. Bergknut et al
Journal of Environmental Management. Vol. 129, p. 367-376
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

SCORE: Multi-Criteria Analysis (MCA) for Sustainability Appraisal of Remedial Alternatives

Lars Rosen, Jenny Norrman, Tommy Norberg et al
R.R. Sirabian and R. Darlington (Chairs), Bioremediation and Sustainable Environmental Technologies—2013. Second International Symposium on Bioremediation and Sustainable Environmental Technologies (Jacksonville, FL; June 10–13, 2013)
Paper i proceeding
2009

Metodik för statistisk utvärdering av miljötekniska undersökningar i jord

Jenny Norrman, Tom Purucker, Pär-Erik Back et al
Rapport
2009

Provtagningsstrategier för förorenad jord

Jenny Norrman, Pär-Erik Back, Fredric Engelke et al
Rapport
2009

Inventering av provtagningsstrategier för jord, grundvatten och porgas

Fredric Engelke, Jenny Norrman, Peter Starzec et al
Rapport
2008

Arsenic mobilisation in a new well field for drinking water production along the Red River, Nam Du, Hanoi

Jenny Norrman, Charlotte J. Sparrenbom, Michael Berg et al
Applied Geochemistry. Vol. 23 (11), p. 3127-3142
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Arsenic mobilisation in a new well-field for drinking water production along the Red River, Nam Du, Hanoi.

Jenny Norrman, C. J. Sparrenbom, M. Berg et al
Applied Geochemistry
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Geochemical anomalies from bottom ash in a road construction – comparison of the leaching potential between an ash road and the surroundings

Jenny Norrman, L. B. Larsson, B. B. Lind et al
Waste Management. Vol. 28 (1), p. 170-180
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

Hydrogeological Decision Analysis for Designing Temporary Storage for Reclaimed Asphalt

Jenny Norrman, Lars Rosen, Malin Norin
Environmental Engineering Science. Vol. 22 (6), p. 783-801
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

LCA for Site Remediation: A Literature Review

Jenny Norrman, Suèr, P Nilsson-Påledal
Soil and Sediment Contamination. Vol. 13 (4), p. 415-425
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Visar 10 forskningsprojekt

2018–2022

Riskbaserad prioritering av vattenskydd i hållbart samhällsbyggande (WaterPlan)

Andreas Lindhe Geologi och geoteknik
Lars Rosen Geologi och geoteknik
Jenny Norrman Geologi och geoteknik
Formas

2017–2019

Cirkulär hantering av förorenade massor

Lars Rosen Geologi och geoteknik
Jenny Norrman Geologi och geoteknik
Energimyndigheten

2017–2019

Möjligheter att bereda stadsnära förorenad mark för biobaserad produktion

Jenny Norrman Geologi och geoteknik
Yevheniya Volchko Geologi och geoteknik
Shaswati Chowdhury Geologi och geoteknik
Jaan-Henrik Kain Stadsbyggnad
Marco Adelfio Stadsbyggnad
Formas

2016–2019

SUB Hållbar resursanvändning av undermarksrymden

Jenny Norrman Geologi och geoteknik
Yevheniya Volchko Geologi och geoteknik
Lars O Ericsson Geologi och geoteknik
Anders Markstedt Geologi och geoteknik
Formas
BeFo - stiftelsen bergteknisk forskning

2016–2019

Tillförlitliga uppskattningar av åtgärdskostnader inom förorenade områden (REMCOST)

Lars Rosen Geologi och geoteknik
Yevheniya Volchko Geologi och geoteknik
Jenny Norrman Geologi och geoteknik
Formas

2015–2016

Projekt Järpen, riskvärdering enligt SCORE

Lars Rosen Geologi och geoteknik
Jenny Norrman Geologi och geoteknik
Yevheniya Volchko Geologi och geoteknik
Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)

2015–2018

SAFIRE - Hållbarhetsanalys för förbättrad effektivitet vid efterbehandling

Lars Rosen Geologi och geoteknik
Jenny Norrman Geologi och geoteknik
Robert Anderson Geologi och geoteknik
Yevheniya Volchko Geologi och geoteknik
Formas

2013–2017

SIDAIntegrerad vattenresursförvaltning (IRWM) – Vattenkvalitet, Föroreningar och Behandling

Sebastien Rauch Vatten Miljö Teknik
Jenny Norrman Geologi och geoteknik
Claudia Cossio Grageda Geologi och geoteknik
SIDA

2013–2015

Balance 4P - Fyra faktorer för balanserade beslut vid förnyelse av tidigare exploaterad mark i städer – människor, miljö, lönsamhet och processer

Jenny Norrman Geologi och geoteknik
Yevheniya Volchko Geologi och geoteknik
Lars Rosen Geologi och geoteknik
Jaan-Henrik Kain Arkitektur
Formas

2012–2015

Mermaid

Lars Rosen Geologi och geoteknik
Andreas Lindhe Geologi och geoteknik
Jenny Norrman Geologi och geoteknik
Europeiska kommissionen (FP7)

2 publikationer finns
Det kan finnas fler projekt där Jenny Norrman medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.