Provtagningsstrategier för förorenad jord
Rapport, 2009

Författare

Fredric Engelke

Landon Sego

Ola Wik

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Annan samhällsbyggnadsteknik

ISBN

978-91-620-5888-3

Mer information

Skapat

2017-10-10