SAFIRE - Hållbarhetsanalys för förbättrad effektivitet vid efterbehandling
Forskningsprojekt, 2015 – 2018

Projektets övergripande syfte är att utvärdera hur hållbarhetsbedömningar kan förbättra effektiviteten i efterbehandlingar (EBH) av förorenade områden i Sverige.

Även om EBH-åtgärder medför reducerade risker för miljön och människors hälsa är Naturvårdsverket bekymrade över den låga saneringstakten och att riksdagens miljömål inte kan uppfyllas. Det råder också en oro kring åtgärdernas höga kostnader, låga innovationsgrad och att åtgärderna i sig kan leda till betydande miljöeffekter. Det är nu allmänt uppmärksammat att utvärderingar av EBH-åtgärders hållbarhet är nödvändiga för att få ett mera heltäckande underlag för prioritering av EBHinsatser.

SCORE-metoden för hållbarhetsanalys av EBH-åtgärder, som utvecklats vid Chalmers, används inom pågående EBH-projekt för att undersöka hur tillämpning av hållbarhetsanalyser påverka EBH-effektiviteten. Arbetet omfattar 7 olika delar (WPs): WP1 är projektledning och WP7 är spridning av resultat. Projektet startar med identifiering av möjliga indikatorer på EBH-effektivitet och en kartläggning av intressenters syn på detta begrepp. Därefter följer tre WPs med SCORE-analys: hur SCORE-analyser bäst ska införas i EBH-processen (WP3), vilken inverkan SCORE-analyser får på valet av EBH-åtgärd (WP4), samt vilken effekt SCORE-analyser har med avseende på olika effektivitetsmått (WP5). Slutligen undersöks hur införandet av SCORE påverkat på olika intressenters uppfattning om hållbarhet och effektivitet (WP6).

 

Nyckelord:  hållbar sanering, effektiv sanering, effektivitet, hållbarhetsutvärdering, efterbehandling, förorenade områden, SCORE

 

Projektet genomförs vid avdelningen för teknisk geologi och geoteknik, forskargruppen Miljögeologi – mark- och vattenresurser, institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik samt vid FRIST kompetenscentrum.

Deltagare

Lars Rosen (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Robert Anderson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Jenny Norrman

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Yevheniya Volchko

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Samarbetspartners

Enveco Miljöekonomi AB

SKÄRHOLMEN, Sweden

NCC AB

Solna, Sweden

Statens Geotekniska Institut (SGI)

Linköping, Sweden

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)

Uppsala, Sweden

Finansiering

Formas

Projekt-id: 210-2014-90
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/en/projects/Pages/S...

Senast uppdaterat

2019-09-11