Metodik för statistisk utvärdering av miljötekniska undersökningar i jord
Rapport, 2009

Författare

Tom Purucker

Fredric Engelke

Robert Stewart

Styrkeområden

Building Futures

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Annan samhällsbyggnadsteknik

ISBN

978-91-620-5932-3