Metodik för statistisk utvärdering av miljötekniska undersökningar i jord
Rapport, 2009

Författare

Tom Purucker

Fredric Engelke

Robert Stewart

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Annan samhällsbyggnadsteknik

ISBN

978-91-620-5932-3

Mer information

Skapat

2017-10-10