Cirkulär hantering av förorenade massor
Forskningsprojekt , 2017 – 2019

Projektet syftar till att utveckla förbättrade metoder för mera tillförlitlig klassificering av förorenade jordmassor, så att dessa kan återanvändas på ett miljö- och hälsomässigt säkert sätt för lämpliga ändamål exempelvis för vägbyggen, bullervallar, täckning av deponier, etc. Projektet ska även visa hur en ökad återanvändning kan leda till samhällsnytta genom att bedöma vilka samhällsekonomiska effekter återvinning av förorenade massor kan ge i ett livscykelperspektiv. Vidare ska projektet ska undersöka olika åtgärder/styrmedel som kan leda till ökad återanvändning.

Deltagare

Lars Rosen (kontakt)

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Jenny Norrman

Docent vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Samarbetspartners

Anthesis Enveco AB

Stockholm, Sweden

NCC AB

Solna, Sweden

Renova

Göteborg, Sweden

RGS Nordic

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 44268-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2019-09-11