Balance 4P - Fyra faktorer för balanserade beslut vid förnyelse av tidigare exploaterad mark i städer – människor, miljö, lönsamhet och processer
Forskningsprojekt, 2013 – 2015

Markexploatering till följd av urbanisering utgör en av de största riskerna för markförstöring i Europa. En av de viktigaste åtgärderna för att förebygga ytterligare utglesning och markexploatering är att återutveckla tidigare exploaterade områden (s.k. brownfields), d.v.s. underutnyttjade områden i städer, där jorden och grundvattnet ofta är förorenade. Ett problem är att ansvar, verktyg och kunskap från geoteknik, stadsplanering och urban design inte är integrerade med varandra. Projektets övergripande mål är att ge ett helhetsperspektiv som stödjer hållbar stadsförnyelse genom återutveckling av förorenad mark och underutnyttjade platser.

Projektets specifika mål, som berör olika delar av helhetsperspektivet, är därför att
(1) tillämpa och utvärdera metoder för utformning av återutvecklingsstrategier för tidigare exploaterad mark som tar vara på situationsspecifika möjligheter och utmaningar,
(2) utveckla en metod för hållbarhetsbedömning av alternativa återutvecklingsstrategier för att kunna utvärdera och jämföra de ekologiska, ekonomiska och sociala följderna av förändrad markanvändning och olika saneringstekniker samt
(3) ta fram ett förfaringssätt för återutveckling av förorenad mark i form av regler och föreskrifter som möjliggör implementering.

Deltagare

Jenny Norrman (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Rita Coelho Steiger Garção

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Jaan-Henrik Kain

Arkitektur

Lars Rosen

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Yevheniya Volchko

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Samarbetspartners

Deltares

Delft, Netherlands

Enveco Miljöekonomi AB

SKÄRHOLMEN, Sweden

Göteborgs Stad

Gothenburg, Sweden

r3 Environmental Technology Ltd

Reading, United Kingdom

TU Delft

Delft, Netherlands

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)

Mol, Belgium

Finansiering

Formas

Projekt-id: 216-2013-1813
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/en/projects/Pages/B...

Senast uppdaterat

2022-03-16