Inventering av provtagningsstrategier för jord, grundvatten och porgas
Rapport, 2009

Författare

Fredric Engelke

Peter Starzec

Lizzi Andersen

Christian Grøn

Jesper Overgaard

Anders Refsgaard

Styrkeområden

Building Futures

Ämneskategorier

Annan samhällsbyggnadsteknik

ISBN

978-91-620-5894-4

Mer information

Skapat

2017-10-10