Inventering av provtagningsstrategier för jord, grundvatten och porgas
Rapport, 2009

Författare

Fredric Engelke

Peter Starzec

Lizzi Andersen

Christian Grøn

Jesper Overgaard

Anders Refsgaard

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Annan samhällsbyggnadsteknik

ISBN

978-91-620-5894-4

Mer information

Skapat

2017-10-10