SIDAIntegrerad vattenresursförvaltning (IRWM) – Vattenkvalitet, Föroreningar och Behandling
Forskningsprojekt , 2013 – 2017

Projektet IRWM - Vattenkvalitet, Föroreningar och Behandling är en del av ett samarbete med Universidad Mayor de San Simon (UMSS, Bolivia) och svenska högskolor (Chalmers, Lund, Linköping). Syftet med samarbetet är att utveckla IRWM på UMSS.

Bidraget från Chalmers fokuserar på aspekter vattenkvalitet i landsbygdsområden, stadsnära och urbana områden i Rio Pucara avrinningsområden, inklusive vattenanvändning och förvaltning, utsläpp och behandling.

Nyckelord: Vattenkvalitet, behandling, resursförvaltning, Boliva

Deltagare

Sebastien Rauch (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Claudia Cossio Grageda

Arvoderad vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Jenny Norrman

Docent vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Samarbetspartners

Universidad Mayor de San Simón

Cochabamba, Bolivia

Finansiering

SIDA

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2017

SIDA

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/IR...

Senast uppdaterat

2019-04-15