Claudia Cossio Grageda

Arvoderad vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Claudia Cossio är doktorand på Chalmers inom ett samarbete om integrerad vattenresursförvaltning med Universidad Mayor de San Simon i Cochabamba, Bolivia, finansierat av SIDA. Hennes forskning fokuserar på hållbarhet av småskaliga avloppsreningsverk i Bolivia. Målet med forskningen är att förbättra hanteringen av avloppsvatten i mindre städer i utvecklingsländer. Forskningen bidrar till uppfyllandet av ett av FNs hållbarhetsmål (SDG 6) gällande att minska andelen obehandlat avloppsvatten och en säker återanvändning globalt. ​

Källa: chalmers.se

Visar 3 publikationer

2019

Impact of treatment plant management on human health and ecological risks from wastewater irrigation in developing countries–case studies from Cochabamba, Bolivia

Claudia Cossio Grageda, Luis Fernando Perez-Mercado, Jenny Norrman et al
International Journal of Environmental Health Research. Vol. In Press
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Wastewater management in small towns - understanding the failure of small treatment plants in Bolivia

Claudia Cossio Grageda, Jennifer R Mc Conville, Britt-Marie Wilen et al
Environmental Technology (United Kingdom). Vol. 39 (11), p. 1393-1403
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Importance of triggers and veto-barriers for the implementation of sanitation in informal peri-urban settlements – The case of cochabamba, Bolivia

Ida Helgegren, Sebastien Rauch, Claudia Cossio Grageda et al
PLoS ONE. Vol. 13 (4)
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Visar 1 forskningsprojekt

2013–2017

SIDAIntegrerad vattenresursförvaltning (IRWM) – Vattenkvalitet, Föroreningar och Behandling

Claudia Cossio Grageda Geologi och geoteknik
Jenny Norrman Geologi och geoteknik
Sebastien Rauch Vatten Miljö Teknik
SIDA

Det kan finnas fler projekt där Claudia Cossio Grageda medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.