Sebastien Rauch

Biträdande professor vid Vatten Miljö Teknik

Sebastien är biträdande professor på avdelningen för vatten miljö teknik, ledare för forskningstema Urbana miljöer och system, på Chalmers.

Sebastiens forskningsmål är att ge en bättre förståelse av samspelet mellan människa och miljö, när det gäller föroreningar och användning av resurser, och att utveckla lösningar baserade på denna förståelse. Eftersom städerna koncentreras av mänskliga aktiviteter, är denna forskning till stor del inriktad på urbana miljöer och system. Hans forskningsexpertis är inom spårämne biogeokemi, urban förorening, hållbar stadsutveckling, vatten och avlopp, samt utveckling av analytiska metoder.

Källa: chalmers.se
Image of Sebastien Rauch

Visar 109 publikationer

2024

The effects of electrochemical pretreatment and curing environment on strength and leaching of stabilized/solidified contaminated sediment

Anna Norén, Ann-Margret Hvitt Strömvall, Sebastien Rauch et al
Environmental Science and Pollution Research. Vol. 31, p. 5866-5880
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Integrated cost and environmental impact assessment of management options for dredged sediment

Nina Svensson, Anna Norén, Oskar Modin et al
Waste Management. Vol. 138, p. 30-40
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Identification of novel arsenic resistance genes in yeast

Esin Isik, Cigdem Balkan, Vivien Karl et al
MicrobiologyOpen. Vol. 11 (3)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Report for WP 3.3 Design solutions for managing contaminated sediments in the Göta älv

Anna Norén, Peter Norberg, Yvonne Andersson-Sköld et al
Rapport - Europeiska kommissionen (EU)
2022

Removal of organotin compounds and metals from Swedish marine sediment using Fenton’s reagent and electrochemical treatment

Anna Norén, Célia Lointier, Oskar Modin et al
Environmental Science and Pollution Research. Vol. In Press
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Physical, genetic and functional interactions between the eisosome protein Pil1 and the MBOAT O-acyltransferase Gup1

Joana Tulha, Mariana Amorim-Rodrigues, Lidia Alejo Esquembre et al
FEMS Yeast Research. Vol. 21 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Regulatory exemptions illustrate the humanitarian-development nexus in highly developed cities

Miriam E. Hacker, Kasey M. Faust, Jessica Kaminsky et al
International Journal of Disaster Risk Reduction. Vol. 61
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Facilitating factors for community-managed wastewater systems in the Kanata metropolitan region, Bolivia

Ida Helgegren, Francesca Minelli, Jennifer R Mc Conville et al
Sustainable Cities and Society. Vol. 75
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

A multiple regime analysis of the water and sanitation sectors in the Kanata metropolitan region, Bolivia

Ida Helgegren, Jennifer R Mc Conville, Graciela Landaeta et al
Technological Forecasting and Social Change. Vol. 166
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Low impact leaching agents as remediation media for organotin and metal contaminated sediments

Anna Norén, Karin Karlfeldt Fedje, Ann-Margret Hvitt Strömvall et al
Journal of Environmental Management. Vol. 282
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Genome-wide imaging screen uncovers molecular determinants of arsenite-induced protein aggregation and toxicity

S. Andersson, Antonia Romero, Joana Isabel Rodrigues et al
Journal of Cell Science. Vol. 134 (11)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Indicators for sustainability assessment of small-scale wastewater treatment plants in low and lower-middle income countries

Claudia Cossio Grageda, Jenny Norrman, Jennifer McConville et al
Environmental and Sustainability Indicators. Vol. 6
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Importance of internal factors for community-managed water and wastewater systems in Cochabamba, Bolivia

Ida Helgegren, Jennifer R Mc Conville, Graciela Landaeta et al
International Journal of Water Resources Development. Vol. 36 (6), p. 1031-1053
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Regulatory Enforcement Approaches for Mass Population Displacement

Miriam E. Hacker, Jessica Kaminsky, Kasey M. Faust et al
Journal of Construction Engineering and Management - ASCE. Vol. 146 (5)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

A comparative study of macroinvertebrate biodiversity in highway stormwater ponds and natural ponds

Sondre Meland, Zhenhua Sun, Ekaterina Sokolova et al
Science of the Total Environment. Vol. 740
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Integrated assessment of management strategies for metal-contaminated dredged sediments – What are the best approaches for ports, marinas and waterways?

Anna Norén, Karin Karlfeldt Fedje, Ann-Margret Hvitt Strömvall et al
Science of the Total Environment. Vol. 76
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

DNA metabarcoding adds valuable information for management of biodiversity in roadside stormwater ponds

Zhenhua Sun, Markus Majaneva, Ekaterina Sokolova et al
Ecology and Evolution. Vol. 9 (17), p. 9712-9722
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Impact of environmental factors on aquatic biodiversity in roadside stormwater ponds

Zhenhua Sun, Ekaterina Sokolova, John E. Brittain et al
Scientific Reports. Vol. 9 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Aquatic biodiversity in sedimentation ponds receiving road runoff - What are the key drivers?

Zhenhua Sun, J. E. Brittain, Ekaterina Sokolova et al
Science of the Total Environment. Vol. 610, p. 1527-1535
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Risk assessment of tech metals is ongoing correspondence

M. Filella, Ishai Dror, Sebastien Rauch
Nature. Vol. 558 (7710), p. 372-372
Övrig text i vetenskaplig tidskrift
2018

Importance of triggers and veto-barriers for the implementation of sanitation in informal peri-urban settlements – The case of cochabamba, Bolivia

Ida Helgegren, Sebastien Rauch, Claudia Cossio Grageda et al
PLoS ONE. Vol. 13 (4)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Mineral dust as a driver of carbon accumulation in northern latitudes

Malin E. Kylander, A. Martinez-Cortizas, Richard Bindler et al
Scientific Reports. Vol. 8 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Aquatic biodiversity in sedimentation ponds receiving road runoff – What are the key drivers?

Zhenhua Sun, John E. Brittain, Ekaterina Sokolova et al
Science of the Total Environment. Vol. 610, p. 1527-1535
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Identification of platinum nanoparticles in road dust leachate by single particle inductively coupled plasma-mass spectrometry

K. Folens, T. Van Acker, E. Bolea-Fernandez et al
Science of the Total Environment. Vol. 615, p. 849-856
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Wastewater management in small towns - understanding the failure of small treatment plants in Bolivia

Claudia Cossio Grageda, Jennifer R Mc Conville, Sebastien Rauch et al
Environmental Technology (United Kingdom). Vol. 39 (11), p. 1393-1403
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Climate-Smart Stormwater Management

Sebastien Rauch, Cecilia Burzio, Leonardo Rosado et al
Rapport
2017

Assessment of drinking water quality at the tap using fluorescence spectroscopy.

Masoumeh Heibati, Colin A Stedmon, Karolina Stenroth et al
Water research. Vol. 125, p. 1-10
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Cadmium Causes Misfolding and Aggregation of Cytosolic Proteins in Yeast

Therese Jacobson, S. Priya, S. K. Sharma et al
Molecular and Cellular Biology. Vol. 37 (17)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Sludge concentration, shear rate and nanoparticle size determine silver nanoparticle removal during wastewater treatment

Geert Cornelis, A. M. Forsberg-Grivogiannis, N. P. Skold et al
Environmental Science: Nano. Vol. 4 (11), p. 2225-2234
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Microbial electrochemical recovery of zinc

Oskar Modin, Nafis Fuad, Sebastien Rauch
Electrochimica Acta. Vol. 248, p. 58-63
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Using role-playing games to broaden engineering education

Jennifer R Mc Conville, Sebastien Rauch, Ida Helgegren et al
International Journal of Sustainability in Higher Education. Vol. 18 (4), p. 594-607
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Drift correction of the dissolved signal in single particle ICPMS

Geert Cornelis, Sebastien Rauch
Analytical and Bioanalytical Chemistry. Vol. 408 (19), p. 5075-5087
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Potentials and problems of building detailed dust records using peat archives: An example from Store Mosse (the “Great Bog”), Sweden

Malin E. Kylander, Antonio Martinez-Cortizas, Richard Bindler et al
Geochimica et Cosmochimica Acta. Vol. 190, p. 156-174
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Impact of platinum group element emissions from mining and production activities

Sebastien Rauch, O. S. Fatoki
Environmental Science and Engineering (Subseries: Environmental Science) (9783662445587), p. 19-29
Kapitel i bok
2015

Closing the food loops: Guidelines and criteria for improving nutrient management

Jennifer R Mc Conville, Jan Olof Drangert, Pernilla Tidåker et al
Sustainability: Science, Practice, and Policy. Vol. 11 (2), p. 33-43
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Sources of platinum group elements in the environment

Sebastien Rauch, Bernhard Peucker-Ehrenbrink
Environmental Science and Engineering (Subseries: Environmental Science) (9783662445587), p. 3-17
Kapitel i bok
2015

Closing the food loop – guidelines and criteria for improving nutrient management

Jennifer R Mc Conville, Pernilla Tidåker, Jan-Olof Drangert et al
Sustainability: Science, Practice, and Policy. Vol. 11 (2)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

COST action TD1407: network on technology-critical elements (NOTICE)—from environmental processes to human health threats

A. Cobelo-García, M. Filella, P. Croot et al
Environmental Science and Pollution Research. Vol. 22 (19), p. 15188-15194
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Estimation of Measurement Uncertainties for the DGT Passive Sampler Used for Determination of Copper in Water

Jesper Knutsson, Sebastien Rauch, Greg Morrison
International Journal of Analytical Chemistry. Vol. 2014, p. 7-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

The transformative effect of the introduction of water volumetric billing in a disadvantaged housing area in Sweden

Mikael Mangold, Greg Morrison, Robin Harder et al
Water Policy. Vol. 16 (5), p. 973-990
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Performance of a passive sampler for the determination of time averaged concentrations of nitrate and phosphate in water

Jesper Knutsson, Sebastien Rauch, Greg Morrison
Environmental Sciences: Processes and Impacts. Vol. 15 (5), p. 955-962
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Application of LA-ICP-MS for meso-scale chloride profiling in concrete

Nelson Dias Ferreira Da Silva, Luping Tang, Sebastien Rauch
Materials and Structures/Materiaux et Constructions. Vol. 46 (8), p. 1369-1381
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Evaluation of a passive sampler for the speciation of metals in urban runoff water

Jesper Knutsson, Pavleta Knutsson, Sebastien Rauch et al
Environmental Sciences: Processes and Impacts. Vol. 15 (12), p. 2233-2239
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Contextualizing Sustainable Development for Small Scale Water and Sanitation Systems in Cochabamba, Bolivia

Ida Helgegren, Helena Siltberg, Sebastien Rauch et al
Urban Environment, p. 217-225
Kapitel i bok
2013

Anthropogenic Platinum Enrichment in the Vicinity of Mines in the Bushveld Igneous Complex, South Africa

Sebastien Rauch, O. S. Fatoki
Water, Air, and Soil Pollution. Vol. 224 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Urban Environment

Sebastien Rauch, Greg Morrison, Stefan Norra et al
Samlingsverk (redaktörskap)
2013

A novel geochemical approach to paleorecords of dust deposition and effective humidity: 8500 years of peat accumulation at Store Mosse (the "Great Bog") , Sweden )

Malin E. Kylander, Richard Bindler, Antonio Martinez-Cortizas et al
Quaternary Science Reviews. Vol. 69, p. 69-82
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Bioelectrochemical recovery of Cu, Pb, Cd, and Zn from dilute solutions

Oskar Modin, Xiaofei Wang, Xue Wu et al
Journal of Hazardous Materials. Vol. 235-236, p. 291-297
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Direct determination of metals in PM10 filters by laser ablation-ICP-MS

Sebastien Rauch, Gabriele Carugati, Ying Cao
Urban Airborne Particulate Matter (9783642122774), p. 235-243
Kapitel i bok
2011

Chloride analysis in concrete by LA-ICP-MS

Nelson Dias Ferreira Da Silva, Luping Tang, Sebastien Rauch
Advances in Construction Materials through Science and Engineering. Vol. RILEM PRO 79, p. 137-
Paper i proceeding
2010

Platinum and lead in South African road dust

Sebastien Rauch, Olekan Fatoki
Highway and Urban Environment; Rauch S, Morrison GM and Monzon A (Eds), p. 161-166
Kapitel i bok
2010

Trace metals in Stockholm sediments

Sebastien Rauch, Malin E. Kylander, Maryam Khosravi et al
Highway and Urban Environment; Rauch S, Morrison GM and Monzon A (Eds), p. 267-273
Kapitel i bok
2010

Element associations in ash from waste combustion in fluidized bed

Karin Karlfeldt Fedje, Sebastien Rauch, Paul In-Young Cho et al
Waste Management. Vol. 30 (7), p. 1273-1279
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Platinum Group Elements - Identifying Sources from Early Metal Mining to the Automobile Catalyst

Sebastien Rauch, Bernhard Peucker-Ehrenbrink, Harold F. Hemond
The Proceedings of 15th International Conference on Heavy Metals in the Environment, p. 53-56
Övrigt konferensbidrag
2010

Anthropogenic forcings on the surficial osmium cycle

Sebastien Rauch, Bernhard Peucker-Ehrenbrink, Malin E. Kylander et al
Environmental Science & Technology. Vol. 44 (3), p. 881-887
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Colloid-Facilitated Metal Transport in Peat Filters

Yuliya Kalmykova, Sebastien Rauch, Ann-Margret Hvitt Strömvall et al
Water Environment Research. Vol. 82 (6), p. 506-511
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Highway and Urban Environment

Sebastien Rauch, Greg Morrison, Andres Monzon
Bok
2010

Experimental assessment of a large sample cell for laser ablation-ICP-MS, and its application to sediment core micro-analysis

Gabriele Carugati, Sebastien Rauch, malin Kylander
Mikrochimica Acta. Vol. 170 (1-2), p. 39-45
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Peat filter performance under changing environmental conditions

Yuliya Kalmykova, Ann-Margret Hvitt Strömvall, Sebastien Rauch et al
Journal of Hazardous Materials. Vol. 166 (1), p. 389-393
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Colloid facilitated transport of metals in peat filter

Yuliya Kalmykova, Sebastien Rauch, Ann-Margret Hvitt Strömvall et al
Preprint
2008

Lead Penetration and Leaching in a Complex Temperate Soil Profile

malin Kylander, Antonio Martinez Cortizas, Sebastien Rauch et al
Environmental Science & Technology. Vol. 42 (9), p. 3177-3184
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Environmental Relevance of the Platinum Group Elements

Sebastien Rauch, Greg Morrison
Elements. Vol. 4 (4), p. 259-263
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

On-line matrix separation for the determination mof PGEs in sediments by ICP-MS

Antonella De Boni, W. Cairns, G. Capodaglio et al
Highway and Urban Environment, Morrison G.M. and Rauch S. (Eds), p. 259-269
Kapitel i bok
2007

Pathways to our common future

Sebastien Rauch, Greg Morrison, Gustavo Perrusquía
Rapport
2007

The relative impact of automobile catalysts and Russian smelters on PGE deposition in Greenland

Sebastien Rauch, Jesper Knutsson
Highway and Urban Environment, Morrison G.M. and Rauch S. (Eds), p. 215-222
Kapitel i bok
2007

Highway and Urban Environment

Greg Morrison, Sebastien Rauch
Samlingsverk (redaktörskap)
2007

Trace elements in Stockholm sediments

Sebastien Rauch
Rapport
2006

High spatial resolution analysis of sediment cores by laser ablation-inductively coupled plasma-mass spectrometry (LA-ICP-MS)

Sebastien Rauch, Harold F. Hemond, Daniel J. Brabander
Limnology and Oceanography:Methods. Vol. 4, p. 268-274
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

Source characterization of platinum group elements using the isotopic composition of osmium

Sebastien Rauch, Bernhard Peucker-Ehrenbrink, Harold F. Hemond
Palladium Emissions in the Environment, p. 407-418
Kapitel i bok
2006

Regional and global transport of platinum group elements from automobile catalysts

Sebastien Rauch, Harold F. Hemond, Bernhard Peucker-Ehrenbrink et al
Palladium Emissions in the Environment, p. 295-305
Kapitel i bok
2006

Framtidsbilder för samhällsbyggnad

Patrik Andersson, Ulf Boman, Johan Funehag et al
Rapport
2006

Distribution of palladium, platinum and rhodium in birds of prey

Kristine H. Ek, Sebastien Rauch, Greg Morrison et al
Palladium emissions in the environment, p. 537-547
Kapitel i bok
2006

Platinum group elements in airborne particles in Mexico City

Sebastien Rauch, Bernhard Peucker-Ehrenbrink, Luisa T. Molina et al
Environmental Science & Technology. Vol. 40 (24), p. 7554 -7560
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

Importance of Automobile Exhaust Catalyst Emissions for the Deposition of Platinum, Palladium, and Rhodium in the Northern Hemisphere

Sebastien Rauch, Harold F. Hemond, Carlo Barbante et al
Environmental Science & Technology. Vol. 39 (21), p. 8156-8162
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

Platinum group elements from automobile emissions to global distribution

Sebastien Rauch, Harold Hemond, Bernhard Peucker-Ehrenbrink et al
Proceedings of the 13th International Conference on Heavy Metals in the Environment, Rio de Janeiro, June 5-9 2005
Övrigt konferensbidrag
2005

Nuclear Analytical Methods for Platinum Group Elements

Stephan Hann, Eckard Helmers, Klaus Hoppstock et al
Rapport
2005

Platinum group element concentrations and osmium isotopic composition in urban airborne particles from Boston, Massachusetts

Sebastien Rauch, Bernhard Peucker-Ehrenbrink, Harold F. Hemond et al
Environmental Science & Technology. Vol. 39 (24), p. 8464-8470
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

Importance of platinum group element and gold speciation for the environment and medicine

Sebastien Rauch, Greg Morrison
handbook of elemental speciation II
Kapitel i bok
2004

Recent changes in platinum group element concentrations and osmium isotopic composition in sediments from an unrban lake

Sebastien Rauch, Harold F. Hemond, Bernhard Peucker-Ehrenbrink
Environmental Science & Technology. Vol. 38, p. 396-402
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

Environmental routes for platinum group elements to biological materials - a review

Kristine H. Ek, Greg Morrison, Sebastien Rauch
Science of the Total Environment. Vol. 334-335, p. 21-38
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

Comparative tissue distribution of metals in birds in Sweden using ICP-MS and laser ablation ICP-MS

Kristine H. Ek, Greg Morrison, Peter Lindberg et al
Archives of Environmental Contamination and Toxicology. Vol. 47 (2), p. 259-269
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

Short-term toxicity and binding of platinum to freshwater periphyton communities

Sebastien Rauch, Maria Paulsson, Magda Wilewska et al
Archives of Environmental Contamination and Toxicology. Vol. 47 (3), p. 290-296
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

Micrometer-resolved binding of lead to iron in urban river sediments

Sebastien Rauch, Greg Morrison
Australian Journal of Chemistry. Vol. 57, p. 921-924
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

Source characterisation of atmospheric platinum group element deposition into an ombrotrophic peat bog

Sebastien Rauch, Harold F. Hemond, Bernhard Peucker-Ehrenbrink
Journal of Environmental Monitoring. Vol. 6 (4), p. 335-343
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

Platinum group elements in raptor eggs, faeces, blood, liver and kidney

Kristine H. Ek, Sebastien Rauch, Greg Morrison et al
Science of the Total Environment. Vol. 334-335, p. 149-159
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2003

Impact of automobile emissions on the levels of platinum and lead in Accra, Ghana

malin Kylander, Sebastien Rauch, Greg Morrison et al
Journal of Environmental Monitoring. Vol. 5 (1), p. 91-95
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2003

Sediment-based evidence of platinum concentration change in an urban lake near Boston, Massachusetts

Sebastien Rauch, Harold F. Hemond
Environmental Science & technology. Vol. 37, p. 3283-3288
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2003

Chronology of platinum accumulation in an urban lake

Sebastien Rauch, Harold F. Hemond, Greg Ravizza et al
Journal de Physique IV. Vol. 107, p. 1123-1126
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2003

Establishing causality between exposure to metals and effects on fish

Rosana Moraes, P. Gerhard, L. Andersson et al
Human and Ecological Risk Assessment (HERA). Vol. 9 (1), p. 149-169
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2003

Impact of ageing on the distribution of platinum group elements and catalyst poisoning elements in automobile catalysts

Mariella Moldovan, Sebastien Rauch, Greg Morrison et al
Surface and Interface Analysis. Vol. 35, p. 354-359
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2002

Performance of an in situ passive sampling system for metals in stormwater

Lena Björklund-Persson, Greg Morrison, Jenny Kingston et al
Journal of Environmental Monitoring. Vol. 4 (2), p. 258-262
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2002

Scanning Laser Ablation-ICP-MS Tracking of Platinum Group Elements in Urban Particles

Sebastien Rauch, Greg Morrison, Mariella Moldovan
The Science of the Total Environment. Vol. 286, p. 243-251
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2002

Levels and risk assessment for humans and ecosystems of platinum group elements in the airborne particles of some European cities

B. Gomez, M.A. Palacios, M. Gomez et al
The Science of the Total Environment. Vol. 299, p. 1-19
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2002

Platinum group elements in the feathers of raptors and their prey

Kristine H. Jensen, Sebastien Rauch, Greg Morrison et al
Archives of Environmental Contamination and Toxicology. Vol. 42, p. 338-347
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2002

Environmental risk of particulate and soluble platinum group elements released from gasoline and diesel engine catalytic converters

M. Moldovan, M.A. Palacios, M.M. Gomez et al
The Science of the Total Environment. Vol. 296, p. 199-208
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2001

An Environmental Case History of the Platinum Group Metals.

Sebastien Rauch, Greg Morrison
Trace Element Speciation for Environment, Food and Health. L. Ebdon, L. Pitts, R. Cornelis, H. Crews, O. Donard and P. Quevauviller (Eds). The Royal Society of Chemistry, Cambridge, UK., p. 176-185
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2001

Bioaccumulation of palladium, platinum and rhodium from urban particulates and sediments by the freshwater isopod Asellus aquaticus

Mariella Moldovan, Sebastien Rauch, Milagros Gomez et al
Water Research. Vol. 35 (17), p. 4175-4183
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2001

Heterogeneity of platinum group metals in airborne particles

Sebastien Rauch, Ming Lu, Greg Morrison
Environmental Science & Technology. Vol. 35, p. 595-599
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2001

Determination of palladium, platinum and rhodium concentrations in urban road sediments by laser ablation-ICP-MS

Mikael Motelica-Heino, Sebastien Rauch, Greg Morrison et al
Analytica Chimica Acta. Vol. 436, p. 233-244
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2001

On the Environmental Relevance of Platinum Group Elements

Sebastien Rauch
Doktorsavhandling
2001

Establishing causality between exposure to metals and effects on fish in a rain forest reserve

Rosana Moraes, Pedro Gerhard, Linda Andersson et al
Oral presentation 22nd Annual Meeting for Society of Environmental Toxicology and Chemistry. November 11-15 Baltimore, USA.
Övrigt konferensbidrag
2001

A weight-of-evidence approach for assessing effects of metals exposure to fish fauna in a Brazilian rain forest reserve

Rosana Moraes, Pedro Gerhard, Linda Andersson et al
Oral presentation, Proceedings from 11th Annual Meeting for the European Society of Environmental Toxicology and Chemistry. May 6-11, Madrid, Spain. P. 32-33, p. 32-33
Övrigt konferensbidrag
2000

Platinum-group elements: quantification in collected exhaust fumes and studies of catalyst surfaces

M.A. Palacios, M.M. Gomez, M. Moldovan et al
The Science of the Total Environment. Vol. 257, p. 1-15
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2000

Routes for Bioaccumulation and Transformation of Platinum in the Urban Environment

Sebastien Rauch, Greg Morrison
Anthropogenic Platinum Group Metals Emission and their Effect on Man and Environment. F. Zereini and F. Alt (Eds). Springer Verlag, Berlin, Germany., p. 85-93
Kapitel i bok
2000

Critical assessment of platinum group element determination in road and urban river sediments using ultrasonic nebulisation and high resolution ICP-MS

Sebastien Rauch, Mikael Motelica-Heino, Greg Morrison et al
Journal of Analytical Atomic Spectrometry. Vol. 15 (4), p. 329-334
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2000

Elemental association and fingerprinting of traffic-related metals in road sediments

Sebastien Rauch, Greg Morrison, Mikael Motelica-Heino et al
Environmental Science & Technology. Vol. 34, p. 3119-3123
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1999

Evaluation of speciation, transport and ecological risk of palladium, platinum and rhodium in urban stormwater systems

Sebastien Rauch, Greg Morrison, Mikael Motelica-Heino et al
Proceedings of the 8th International Conference on Urban Storm Drainage. The Institution of Engineers, Australia.. Vol. 1, p. 202-209
Paper i proceeding
1999

Platinum uptake by the freshwater isopod Asellus aquaticus in urban rivers

Sebastien Rauch, Greg Morrison
The Science of the Total Environment. Vol. 235, p. 261-268
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Visar 10 forskningsprojekt

2023–2025

SamLab – Samverkan för genomförande av kommunal klimatanpassning genom policylabb

Sebastien Rauch Vatten Miljö Teknik
Joanna Gregorowicz-Kipszak Stadsbyggnad
Formas

2021–2024

Sustainable Utilisation and Treatment of Dredged Marine Sediments

Ann-Margret Hvitt Strömvall Vatten Miljö Teknik
Anna Norén Vatten Miljö Teknik
Oskar Modin Vatten Miljö Teknik
Yvonne Andersson-Sköld Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Sebastien Rauch Vatten Miljö Teknik
Formas

2021–2023

WiCiD-Water In City Design, solutions for wicked planning problems

Sebastien Rauch Vatten Miljö Teknik
VINNOVA

2020–2022

Utveckling av en ny metod för behandling av förorenade sediment med fotoelektrokatalytisk nedbrytning

Ann-Margret Hvitt Strömvall Vatten Miljö Teknik
Oskar Modin Vatten Miljö Teknik
Sebastien Rauch Vatten Miljö Teknik
Anna Norén Vatten Miljö Teknik
Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)

1 publikation finns
2018–2023

IMplementing MEasuRes for Sustainable Estuaries (IMMERSE)

Ann-Margret Hvitt Strömvall Vatten Miljö Teknik
Yvonne Andersson-Sköld Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Sebastien Rauch Vatten Miljö Teknik
Oskar Modin Vatten Miljö Teknik
Karin Karlfeldt Fedje Vatten Miljö Teknik
Anna Norén Vatten Miljö Teknik
Glenn Johansson Vatten Miljö Teknik
Europeiska kommissionen (EU)

4 publikationer finns
2018–2020

Behandling av tennorganiskt förorenade sediment: återvinning och stabilisering

Karin Karlfeldt Fedje Vatten Miljö Teknik
Yvonne Andersson-Sköld Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Ann-Margret Hvitt Strömvall Vatten Miljö Teknik
Sebastien Rauch Vatten Miljö Teknik
Oskar Modin Vatten Miljö Teknik
Anna Norén Vatten Miljö Teknik
Renova
Energimyndigheten
Chalmers

2 publikationer finns
2018–2020

Design för minimerat fibersläpp från textilier

Sebastien Rauch Vatten Miljö Teknik
Formas

2016–2020

Behandling av marina sediment förorenade med tenn: nedbrytning, återvinning och stabilisering

Anna Norén Vatten Miljö Teknik
Sebastien Rauch Vatten Miljö Teknik
Ann-Margret Hvitt Strömvall Vatten Miljö Teknik
Karin Karlfeldt Fedje Vatten Miljö Teknik
Yvonne Andersson-Sköld Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Renova
Formas

2 publikationer finns
2013–2017

SIDAIntegrerad vattenresursförvaltning (IRWM) – Vattenkvalitet, Föroreningar och Behandling

Claudia Cossio Grageda Geologi och geoteknik
Jenny Norrman Geologi och geoteknik
Sebastien Rauch Vatten Miljö Teknik
SIDA

2 publikationer finns
2012–2014

A systems approach to water and sanitation for the urban poor in Bolivia

Sebastien Rauch Vatten Miljö Teknik
SIDA

Det kan finnas fler projekt där Sebastien Rauch medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.