Integrated assessment of management strategies for metal-contaminated dredged sediments – What are the best approaches for ports, marinas and waterways?
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2020

Författare

Anna Norén

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Karin Karlfeldt Fedje

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Ann-Margret Hvitt Strömvall

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Sebastien Rauch

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Yvonne Andersson-Sköld

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Science of the Total Environment

00489697 (ISSN) 18791026 (eISSN)

Vol. 76 135510

Ämneskategorier

Ekologi

Geokemi

Miljövetenskap

DOI

10.1016/j.scitotenv.2019.135510

PubMed

31837871

Mer information

Senast uppdaterat

2024-01-03