Yvonne Andersson-Sköld

Visar 27 publikationer

2024

Removal and release of microplastics and other environmental pollutants during the start-up of bioretention filters treating stormwater

Glenn Johansson, Karin Karlfeldt Fedje, Oskar Modin et al
Journal of Hazardous Materials. Vol. 468
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2024

The effects of electrochemical pretreatment and curing environment on strength and leaching of stabilized/solidified contaminated sediment

Anna Norén, Ann-Margret Hvitt Strömvall, Sebastien Rauch et al
Environmental Science and Pollution Research. Vol. 31, p. 5866-5880
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

A meta-evaluation of climate policy evaluations: findings from the freight transport sector

Lina Trosvik, Johanna Takman, L. Björk et al
Transport Reviews. Vol. 43 (5), p. 867-887
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Integrated cost and environmental impact assessment of management options for dredged sediment

Nina Svensson, Anna Norén, Oskar Modin et al
Waste Management. Vol. 138, p. 30-40
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Assessing flooding and possible adaptation measures using remote sensing data and hydrological modeling in Sweden

Khaldoon A. Mourad, Lina Nordin, Yvonne Andersson-Sköld
Climate Risk Management. Vol. 38
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

A risk management framework for Gentle Remediation Options (GRO)

Paul David Drenning, Shaswati Chowdhury, Yevheniya Volchko et al
Science of the Total Environment. Vol. 802
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Development of the SUNRA Tool to Improve Regional and Local Sustainability of the Transportation Sector

Yvonne Andersson-Sköld, Muhammad Amjad Afridi, Lina Nordin et al
Sustainability. Vol. 14 (18)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Report for WP 3.3 Design solutions for managing contaminated sediments in the Göta älv

Anna Norén, Peter Norberg, Yvonne Andersson-Sköld et al
Rapport - Europeiska kommissionen (EU)
2022

Concentrations of tire wear microplastics and other traffic-derived non-exhaust particles in the road environment

Ida Järlskog, David Jaramillo-Vogel, Juanita Rausch et al
Environment International. Vol. 170
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Removal of organotin compounds and metals from Swedish marine sediment using Fenton’s reagent and electrochemical treatment

Anna Norén, Célia Lointier, Oskar Modin et al
Environmental Science and Pollution Research. Vol. 29 (19), p. 27988-28004
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

A framework for barriers, opportunities, and potential solutions for renewable energy diffusion: Exemplified by liquefied biogas for heavy trucks

Johanna Takman, Yvonne Andersson-Sköld
Transport Policy. Vol. 110, p. 150-160
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Traffic-related microplastic particles, metals, and organic pollutants in an urban area under reconstruction

Ida Järlskog, Ann-Margret Hvitt Strömvall, Kerstin Magnusson et al
Science of the Total Environment. Vol. 774
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Low impact leaching agents as remediation media for organotin and metal contaminated sediments

Anna Norén, Karin Karlfeldt Fedje, Ann-Margret Hvitt Strömvall et al
Journal of Environmental Management. Vol. 282
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

A framework for identification, assessment and prioritization of climate change adaptation measures for roads and railways

Yvonne Andersson-Sköld, Lina Nordin, Erik Nyberg et al
International Journal of Environmental Research and Public Health. Vol. 18 (23)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Enhancing ecosystem services at urban brownfield sites - What value does contaminated soil have in the built environment?

Paul David Drenning, Jenny Norrman, Shaswati Chowdhury et al
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Vol. 588 (5)
Paper i proceeding
2020

Mikroplast från däck- och vägslitage: en kunskapssammanställning

Yvonne Andersson-Sköld, Mikael Johannesson, Mats Gustafsson et al
Rapport - Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI)
2020

Microplastics from tyre and road wear: a literature review

Yvonne Andersson-Sköld, Mikael Johannesson, Mats Gustafsson et al
Rapport - Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI)
2020

Projecting impacts of climate change on metal mobilization at contaminated sites: Controls by the groundwater level

Jerker Jarsjö, Yvonne Andersson-Sköld, Mats Fröberg et al
Science of the Total Environment. Vol. 712
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Integrated assessment of management strategies for metal-contaminated dredged sediments – What are the best approaches for ports, marinas and waterways?

Anna Norén, Karin Karlfeldt Fedje, Ann-Margret Hvitt Strömvall et al
Science of the Total Environment. Vol. 76
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Occurrence of tire and bitumen wear microplastics on urban streets and in sweepsand and washwater

Ida Järlskog, Ann-Margret Hvitt Strömvall, Kerstin Magnusson et al
Science of the Total Environment. Vol. 729
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Organic pollutants, nano- and microparticles in street sweeping road dust and washwater

Maria Polukarova, Anna Markiewicz, Karin Björklund et al
Environment International. Vol. 135
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

A framework for assessing urban greenery's effects and valuing its ecosystem services

Yvonne Andersson-Sköld, Jenny Klingberg, Bengt Gunnarsson et al
Journal of Environmental Management. Vol. 205, p. 274-285
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Humidity Parameters from Temperature: Test of a Simple Methodology for European Conditions

Yvonne Andersson-Sköld, David Simpson, V. Odegaard
Int. J. of Climatology. Vol. 28, p. 961-972
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Coal tar-containing asphalt – resource or hazardous waste?

Karin Andersson, Anna Nyström Claesson, Yvonne Andersson-Sköld et al
Journal of Industrial Ecology. Vol. 11 (4), p. 99-116
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

”Konsekvensbeskrivning för hantering av tjärhaltiga beläggningsmaterial”

Bo Lind, Anna Nyström Claesson, Pascal Suér et al
Rapport
2004

Tjärasfalt vid Spantgatan, Västerås – en konsekvensbeskrivning av olika hanteringssätt

Bo Lind, Yvonne Andersson-Sköld, Karin Andersson et al
Rapport

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Visar 9 forskningsprojekt

2021–2024

Sustainable Utilisation and Treatment of Dredged Marine Sediments

Ann-Margret Hvitt Strömvall Vatten Miljö Teknik
Anna Norén Vatten Miljö Teknik
Oskar Modin Vatten Miljö Teknik
Yvonne Andersson-Sköld Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Sebastien Rauch Vatten Miljö Teknik
Formas

2021–2022

Hållbar masshantering - indikatorer och nyckeltal för incitament för reducerad klimatpåverkan vid upphandling

Jenny Norrman Geologi
Yvonne Andersson-Sköld Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI)

2021–2024

Innovativa Regnbäddar för hållbar och effektiv rening av urbant dagvatten förorenat med mikroplaster, organiska miljögifter och metaller

Yvonne Andersson-Sköld Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Glenn Johansson Vatten Miljö Teknik
Karin Karlfeldt Fedje Vatten Miljö Teknik
Oskar Modin Vatten Miljö Teknik
Ann-Margret Hvitt Strömvall Vatten Miljö Teknik
COWI A/S
Formas
Åke och Greta Lissheds stiftelse

1 publikation finns
2020–2022

Mikroplast i vägdagvatten: förekomst, egenskaper och transportmodellering.

Yvonne Andersson-Sköld Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Elly Lucia Gaggini Vatten Miljö Teknik
Ekaterina Sokolova Vatten Miljö Teknik
Mia Bondelind Vatten Miljö Teknik
Statens vegvesen
Formas

2019–2021

Belastning och lösningar för trafikrelaterade persistenta organiska föroreningar (POP) och mikro/nanoplaster

Ida Järlskog Geologi och geoteknik
Yvonne Andersson-Sköld Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Ann-Margret Hvitt Strömvall Vatten Miljö Teknik
Formas
Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI)

5 publikationer finns
2018–2023

IMplementing MEasuRes for Sustainable Estuaries (IMMERSE)

Ann-Margret Hvitt Strömvall Vatten Miljö Teknik
Yvonne Andersson-Sköld Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Sebastien Rauch Vatten Miljö Teknik
Oskar Modin Vatten Miljö Teknik
Karin Karlfeldt Fedje Vatten Miljö Teknik
Anna Norén Vatten Miljö Teknik
Glenn Johansson Vatten Miljö Teknik
Europeiska kommissionen (EU)

4 publikationer finns
2018–2020

Behandling av tennorganiskt förorenade sediment: återvinning och stabilisering

Karin Karlfeldt Fedje Vatten Miljö Teknik
Yvonne Andersson-Sköld Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Ann-Margret Hvitt Strömvall Vatten Miljö Teknik
Sebastien Rauch Vatten Miljö Teknik
Oskar Modin Vatten Miljö Teknik
Anna Norén Vatten Miljö Teknik
Renova
Energimyndigheten
Chalmers

2 publikationer finns
2018–2020

Innovativa och hållbara lösningar för att reducera förorening av vägar och vägdagvatten

Ann-Margret Hvitt Strömvall Vatten Miljö Teknik
Anna Markiewicz Vatten Miljö Teknik
Karin Björklund Vatten Miljö Teknik
Helen Galfi Unknown organization
Malin Norin Unknown organization
Yvonne Andersson-Sköld Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Maria Aronsson Unknown organization
VINNOVA

3 publikationer finns
2016–2020

Behandling av marina sediment förorenade med tenn: nedbrytning, återvinning och stabilisering

Anna Norén Vatten Miljö Teknik
Sebastien Rauch Vatten Miljö Teknik
Ann-Margret Hvitt Strömvall Vatten Miljö Teknik
Karin Karlfeldt Fedje Vatten Miljö Teknik
Yvonne Andersson-Sköld Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Renova
Formas

2 publikationer finns
Det kan finnas fler projekt där Yvonne Andersson-Sköld medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.