Behandling av tennorganiskt förorenade sediment: återvinning och stabilisering
Forskningsprojekt , 2018 – 2020

Syftet med projektet är att utveckla en innovativ, hållbar och effektiv metod i laboratorieskala för att behandla tennförorenade sediment från hamnar. I projektet utvecklas metoder för att bryta ner och laka ur metaller från sediment. Från lakvätskorna återvinns sedan tenn, medan sedimentresten stabiliseras för att kunna användas som konstruktionsmaterial i hamnar. Energimyndigheten bedömer att projektet adresserar utlysningens syfte och inriktning och bidrar till hållbar materialförsörjning.

Deltagare

Karin Karlfeldt Fedje (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Yvonne Andersson-Sköld

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Ann-Margret Hvitt Strömvall

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Oskar Modin

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Anna Norén

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Sebastien Rauch

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 46125-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2020

Renova

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2020

Chalmers

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2020

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-10