Anna Norén

Doktorand vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Anna Norén är doktorand vid avdelningen för vatten miljö teknik, forskningstema Dagvatten och förorenade material i den urbana miljön, Chalmers.Hennes projekt syftar till att utveckla en hållbar och effektiv metod för att behandla sediment förorenat av tennorganiska föreningar. Hon arbetar även med tillvaratagande av resurser, så som utvinning av metaller från förorenat sedimentet och återanvändning av muddermassor. Resultaten är relevanta för aktörer som ansvarar för att skydda vattenkvaliteten, t.ex. hamnar, kommuner och miljömyndigheter men även intressenter som vill utveckla hållbara behandlingsmetoder för jord och sediment samt spara naturresurser.

Källa: chalmers.se
Det finns inga publikationer att visa.

Visar 1 forskningsprojekt

2016–2019

Behandling av marina sediment förorenade med tenn: nedbrytning, återvinning och stabilisering

Anna Norén Vatten Miljö Teknik
Sebastien Rauch Vatten Miljö Teknik
Ann-Margret Hvitt Strömvall Vatten Miljö Teknik
Karin Karlfeldt Fedje Vatten Miljö Teknik
Formas

Det kan finnas fler projekt där Anna Norén medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.