Behandling av tennorganiskt förorenade sediment: återvinning och stabilisering
Research Project, 2018 – 2020

Syftet med projektet är att utveckla en innovativ, hållbar och effektiv metod i laboratorieskala för att behandla tennförorenade sediment från hamnar. I projektet utvecklas metoder för att bryta ner och laka ur metaller från sediment. Från lakvätskorna återvinns sedan tenn, medan sedimentresten stabiliseras för att kunna användas som konstruktionsmaterial i hamnar. Energimyndigheten bedömer att projektet adresserar utlysningens syfte och inriktning och bidrar till hållbar materialförsörjning.

Participants

Karin Karlfeldt Fedje (contact)

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Water Environment Technology

Yvonne Andersson-Sköld

Chalmers, Architecture and Civil Engineering

Ann-Margret Hvitt Strömvall

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Water Environment Technology

Oskar Modin

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Water Environment Technology

Anna Norén

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Water Environment Technology

Sebastien Rauch

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Water Environment Technology

Funding

Chalmers

Funding Chalmers participation during 2018–2020

Swedish Energy Agency

Project ID: 46125-1
Funding Chalmers participation during 2018–2020

Renova

Funding Chalmers participation during 2018–2020

Publications

More information

Latest update

2022-03-10