Microplastics from tyre and road wear: a literature review
Rapport, 2020

Författare

Yvonne Andersson-Sköld

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Mats Gustafsson

Ida Järlskog

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Maria Polukarova

Ann-Margret Hvitt Strömvall

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Materialteknik

Samhällsbyggnadsteknik

Naturresursteknik

Nanoteknik

Utgivare

Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI)

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-20