On-line matrix separation for the determination mof PGEs in sediments by ICP-MS
Kapitel i bok, 2007

rhodium

Platinum

palladium

sediments

separation

ICP-MS

Författare

Antonella De Boni

W. Cairns

G. Capodaglio

P. Cescon

P. Cozzi

Sebastien Rauch

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

Harold F. Hemond

C. Boutron

C. Barbante

Highway and Urban Environment, Morrison G.M. and Rauch S. (Eds)

259-269

Ämneskategorier

Analytisk kemi

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08