Trace metals in Stockholm sediments
Kapitel i bok, 2010

Författare

Sebastien Rauch

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

Malin E. Kylander

Maryam Khosravi

Arne Jamtrot

Highway and Urban Environment; Rauch S, Morrison GM and Monzon A (Eds)

267-273
978-90-481-3042-9 (ISBN)

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

ISBN

978-90-481-3042-9

Mer information

Skapat

2017-10-07