Distribution of palladium, platinum and rhodium in birds of prey
Kapitel i bok, 2006

Författare

Kristine H. Ek

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

Sebastien Rauch

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

Greg Morrison

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

Peter Lindberg

Palladium emissions in the environment

537-547
3-540-29219-5 (ISBN)

Ämneskategorier

Miljövetenskap

ISBN

3-540-29219-5

Mer information

Skapat

2017-10-08