Nuclear Analytical Methods for Platinum Group Elements
Rapport, 2005

Författare

Stephan Hann

Eckard Helmers

Klaus Hoppstock

Gunda Koellensperger

Susan Parry

Sebastien Rauch

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

Matthias Rossbach

Ämneskategorier

Kemi

ISBN

92-0-102405-3

Mer information

Skapat

2017-10-07