Regional and global transport of platinum group elements from automobile catalysts
Kapitel i bok, 2006

Författare

Sebastien Rauch

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

Harold F. Hemond

Bernhard Peucker-Ehrenbrink

Carlo Barbante

Masanori Owari

Urban Wass

Greg Morrison

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

Palladium Emissions in the Environment

295-305
3-540-29219-5 (ISBN)

Ämneskategorier

Miljövetenskap

ISBN

3-540-29219-5

Mer information

Skapat

2017-10-08