Geochemical anomalies from bottom ash in a road construction – comparison of the leaching potential between an ash road and the surroundings
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

L. B. Larsson

B. B. Lind

S-Å Ohlsson

H. Bristav

Waste Management

0956-053X (ISSN)

Vol. 28 1 170-180

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-10